Aktuality

20. 8. 2018

Vojenská hudba Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na pozici orchestrálního hráče na trubku B. Více informací o přijímacím řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

16. 8. 2018

Milé absolventky, milí absolventi, rádi bychom vás pozvali na Absolventské setkání Univerzity Palackého, které se koná 8. 9. 2018. Setkání nabízí bohatý a zajímavý program: Program univerzity: Program Absolventi UP univerzita ...

6. 8. 2018

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky vyhlašuje konkurz na vedoucího nového oddělení muzikologie. Uzávěrka přihlášek je 14. 9 .2018. Více informací o pracovní pozici, předpokladech a o náležitostech přihlášky naleznete...

1. 8. 2018

Rádi bychom Vás informovali o aktualizaci stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland)....

1. 8. 2018

Mexické Ministerstvo zahraničních věcí zveřejňuje každoročně nabídkou stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku, které jsou v rámci bilaterální spolupráce určeny rovněž pro studenty vysokých škol v České republice. Délka...

16. 7. 2018

Rozpis státních závěrečných zkoušek pro obor Uměnovědná studia na Katedře muzikologie dne 31. srpna 2018 Zkušební komise: Doc. PhDr. Eva Vičarová (předsedkyně) Mgr. Martina Stratilková, Ph.D. (muzikologie) Mgr. Milan Hain,...

16. 7. 2018

Rozpis obhajob diplomových prací na Katedře muzikologie dne 31. srpna 2018 Zkušební komise: Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. MagArt. Marek Keprt, Ph.D. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. Učebna Roberta Smetany Tajemník komise:...

16. 7. 2018

Rozpis obhajob diplomových prací na Katedře muzikologie dne 31. srpna 2018 Zkušební komise: Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. MagArt. Marek Keprt, Ph.D. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. Učebna Roberta Smetany Tajemník komise:...

9. 7. 2018

Aim of the module: This module examines the romantic period in western European art music through the prism of one of its principal composers, Anton Bruckner. On a more general level he is aligned with, but also contrasted with,...

19. 6. 2018

Hudební spolek a agentura Festa Musicale hledá jednoho až dva studenty, kteří by na podzim v rámci odborné praxe uspořádali a zkatalogizovali archiv Svátků písní Olomouc. Festival patří k významným a tradičním akcím Olomouce, v...