Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 17. a 24. března 2018 (vždy sobota) Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je určen zájemcům o studium muzikologie, učitelům hudby i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). 

v sobotu         17. března 2018 od 9.30 do 17 hod.
v sobotu         24. března 2018 od 9.30 do 17 hod.

Přihláška

Prosíme, aby zájemci o kurz vyplnili elektronickou přihlášku na portálu CŽV do 11. března 2018:

Kurz se uskuteční v případě zájmu nejméně deseti osob (sledujte prosím http://musicology.upol.cz ).
Poplatek za celý kurz činí 2.000 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 1.000 Kč).

Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde nejpozději 12. března 2018 budou zavěšeny aktuální informace.

Nocleh si zajišťují zájemci sami. Informace o ubytování na vysokoškolských kolejích UP poskytuje Ubytovací kancelář SKM UP na tel. č. 585 638 016, 777 000 202 nebo na e-mailové adrese hotel@upol.cz .

Program kurzu:

Sobota 17. 3. 2018

9.30-11.00

Etnomuzikologie

PhDr. Marian Šidlo Friedl

11.15-12.45

Hudební psychologie
– teorie a praxe

Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

13.45-15.15

Popová a rocková hudba

Mgr. Jan Blüml, Ph. D.

15.30-17.00

Hudební analýza

MgA. Marek Keprt, Ph.D.

Sobota 24. 3. 2018

9.30- 11.00

Od antiky k renesanci.
Dějiny hudby do roku 1600

Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

11.15-12.45

Barokní opera

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

13.45-15.15

Svět hudby 19. století

Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

15.30-17.00

Avantgarda v hudbě 20. století

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.