STUDENTSKÁ KONFERENCE V AJ

wednesday 19. september 2018, 12:02

Centrum jazykového vzdělávání FF UP

zve studenty

STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FF UP

 

k účasti na

STUDENTSKÉ KONFERENCI V AJ

 

s možností prezentovat oblast svého badatelského zájmu v cizím jazyce (bakalářské, magisterské, disertační práce)

 

Termín konference: 15. 1. 2019

 

Na konferenci je nutné se přihlásit jako na ostatní kurzy v zimním semestru.

Bližší informace k nalezení v portálu u kurzů pod zkratkami: 

 

Bc. a Mgr. studium:

KAL/AAK (aktivní účast – 5 kreditů)

KAL/APK (pasivní účast – 2 kredity)

 

Doktorské studium:

KAL/93AAK (aktivní účast – 10 kreditů)

KAL/93APK (pasivní účast – 5 kreditů)