Výběrové řízení Erasmus+

Pondělí 11. leden 2021, 8:16

Vážení studenti,

v přilohách naleznete pokyny k výběrovému řízení na volná místa v rámci programu Erasmus+ spolu s přihláškou.

Výběrové řízení se bude konat na Katedře muzikologie FF UP v Olomouci dne 16. 2. 2021 v 11.30 hod.

S pozdravem

 

sekretariát katedry

Zpět