Doktorské studium

Charakteristika oboru, profil absolventa, přijímací zkouška

Organizačně je doktorské studium zaštiťováno Oddělením vědy a výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu a výzkum FF UP. Více informací naleznete na: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/  

Zde jsou k dispozici informace pro uchazeče doktorského studia: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci/

Státní závěrečná zkouška

Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce je úspěšné splnění všech povinností vyplývajících ze čtyřletého individuálního studijního plánu (získání 180 kreditů). Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ústní a obhajoby disertační práce. Její podrobnou náplň stanovuje oborová rada v souladu s platným studijním a zkušebním řádem doktorského programu na FF UP v Olomouci a s doktorandovým vědeckým zaměřením.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)