Doktorské studium

Charakteristika oboru, profil absolventa, přijímací zkouška

Organizačně je doktorské studium zaštiťováno Oddělením vědy a výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu a výzkum FF UP. Více informací naleznete na: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/  

Zde jsou k dispozici informace pro uchazeče doktorského studia: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci/

Státní závěrečná zkouška

Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce je úspěšné splnění všech povinností vyplývajících ze čtyřletého individuálního studijního plánu (získání 180 kreditů). Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ústní a obhajoby disertační práce. Její podrobnou náplň stanovuje oborová rada v souladu s platným studijním a zkušebním řádem doktorského programu na FF UP v Olomouci a s doktorandovým vědeckým zaměřením.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)