Absolventi

Významní absolventi katedry od znovuobnovení v roce 1990


doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. 
Fakulta multimediálních komunikací a Ústav marketingových komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Hudební vědu jsem studoval jako druhý obor. Když jsem přišel do Olomouce, už jsem měl skoro dostudovanou Fakultu managementu a ekonomiky ve Zlíně. To, že jsem poznal dvě hodně rozdílné školy a dva naprosto rozdílné přístupy, byla pro mě jedna z nejcennějších životních zkušeností. Opositum velmi strohých a na odrážkové seznamy zaměřených výčtů ekonomických fakt a stejně strohého přístupu pedagogů na jedné straně, a na straně druhé hluboce filozofického pohledu na věci, o kterých se v konečném důsledku vždy dá říct něco úplně jiného, než by člověka na první pohled vůbec mohlo napadnout, je něco, co bych mohl každému člověku více než doporučit. Popravdě, nechtěl bych přijít ani o jedno z toho. Studium muzikologie mou cestu poznamenalo velmi výrazně. Vlastně většina toho, čím se na univerzitě ve výzkumné rovině zabývám, souvisí s hudbou nebo kulturou. Jako vysokoškolskému pedagogovi mi kromě toho pobyt na muzikologii dal přesvědčení a jistotu, že to podstatné, co se člověk na vysoké škole naučí, se nestane přímo na hodinách výuky, ale spíš v pauzách mezi nimi. 


Mgr. Filip Hajdu
ředitel ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

Studium na olomoucké Katedře muzikologie zásadně ovlivnilo mé další profesní uplatnění. Osvojením různorodých kompetencích v rámci bohaté nabídky studijního oboru Teorie a dějiny hudebního umění jsem mohl výraznějším způsobem uskutečňovat některé své plány a vize. Kromě toho olomoucká katedra vždy měla osobitého ducha a skvělou komorní heterogenní skupinu studentů a pedagogů.   


Mgr. Lucie Harasim-Berná 
Institut Bohuslava Martinů

Téma mé bakalářské práce o „jazzových“ skladbách Bohuslava Martinů mě přivedlo do Institutu Bohuslava Martinů v Praze, kde jsem po studiu také rovněž hned získala zaměstnání. Díky propagaci a badání o Martinů jsem se dostala do úzkého kontaktu s nejvýznamnějšími hudebními institucemi u nás (Národní muzeum, Národní divadlo, Festival Pražské jaro, Divadelní ústav atd.). Olomouc mi zůstala hluboko v srdci. Jako pořadatelka v Moravské filharmonii Olomouc jsem mohla být pět let přítomna téměř na každém abonentním koncertě a zažívat krásnou atmosféru Reduty. V barokním areálu Klášterního Hradiska se konaly nezapomenutelné koncerty komorní hudby. Jeden rok jsem měla možnost zpívat v legendárním akademickém sboru Žerotín. Upřímně závidím budoucím studentům muzikologie krásné prostory Konviktu.


Mgr. Jiří Höhn
vědecký pracovník Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici

Co mi dalo studium muzikologie v Olomouci? Na to rozhodně neexistuje jednoduchá odpověď. Bylo toho mnoho, v prvé řadě samozřejmě stojí pomyslné podhoubí pro další odbornou činnost v oblasti hudební kultury. Dále neocenitelné znalosti a zkušenosti předávané osobnostmi, které v rámci katedry přednášely, jako například Ivan Poledňák, Jiří Sehnal, Stanislav Tesař a mnoho dalších. Určitě je ale také nutné vzpomenout navázání nových profesních a sociálních vazeb či přátelství.


Mgr. Jindřiška Keferová
ředitelka ZUŠ Otrokovice
bývalá dramaturgyně Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Možnosti… je na studentovi, které  z nich pojme a jak je uchopí. Tužka se totiž musí ořezat, jinak se s ní nic nenapíše… Možná jsem měla představy, které se v budoucnu nenaplnily, ale studium byl zdroj poznání  ve všech směrech a odrazový můstek, bez něhož bych nepostoupila dál a nepotkala mne ani žádná pracovní výzva.


Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
vědecký pracovník Etnologického ústavu Akademie věd ČR
editor časopisu Czech Music

„Studium muzikologie mi ukázalo, co všechno ještě o hudbě nevím, a naučilo mě klást si nad ní stále nové otázky, což je podle mne ve vědě (a nejen v ní) to nejdůležitější. Kromě toho jsem tu potkal řadu lidí, kteří mě ovlivnili v mnoha ohledech, akademických i zcela neakademických.“


Mgr. Martin Kudla
A&R, Digital Marketing, Supraphon a. s.

V průběhu studia hudební vědy na Katedře muzikologie v Olomouci jsem získal kromě faktických vědomostí zejména rozhled po širokém spektru disciplín a naučil se o nastolených tématech přemýšlet do hloubky a z různých perspektiv. Studijní plán zahrnoval dostatek zajímavých přednášek a podnětů k rozvoji, což bylo podpořeno odborným vedením a individuálním přístupem ke každému studentovi. Po dokončení muzikologie se mi pak i díky zaměření mé diplomové práce na téma Proměny moderní populární hudby v éře digitálních technologií podařilo získat zaměstnání v hudebním vydavatelství Supraphon. Na katedře muzikologie jsem nalezl prostor k osobnímu profilování v krásném prostředí barokního jezuitského konviktu v centru studentského města s bohatou historií a pestrým kulturním životem.


Mgr. Kateřina Nová
vedoucí Muzea Antonína Dvořáka – Národní muzeum

Prostředí olomoucké katedry jsem vnímala a vnímám jako podnětné a inspirující, které mi přineslo pevné a vřelé vztahy jak se spolužáky tak s vyučujícími. Díky širokému spektru nabízených předmětů jsem získala přehled o šíři oboru, což umožňuje vidět jakoukoliv muzikologickou problematiku z vyšší perspektivy. Díky praxi i pracovní zkušenosti, jež posléze přešly do regulérního úvazku.


Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
vedoucí Katedry hudební výchovy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

"Studium hudební vědy mi umožnilo, aby se moje záliby, tedy hudba a historie, staly mou profesí."


Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)