MgA. Marek KEPRT, Ph.D.

Avatar
Contact

585633292

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

2.24

odborný asistent

AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Keprt M. Klavírní recitál Marka Keprta. Aula Církevní konzervatoře Opava, 25. 11. 2008. Klavírní recitál Marka Keprta. Aula Církevní konzervatoře Opava, 25. 11. 2008. 2008.
Keprt M. Impromptu op. 14 č. 2 Alexandra Skrjabina. Marek Keprt plays Alexander Scriabin: Impromptu op. 14 no. 2. 2011.
Keprt M. Klavírní recitál. Konference Společné laboratoře Optiky Přírodovědecké fakulty Up a AVČR. Klavírní recitál. Konference Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty UP a AVČR. 23. 6. 2009. 2009.
Keprt M. Moravská filharmonie Olomouc, 3. abonentní koncert cyklu B, 31. 1. 2008. Moravská filharmonie Olomouc, 3. abonentní koncert cyklu B, 31. 1. 2008. 2008.
Keprt M. Marek Keprt. Klavírní recitál 27. 3. 2008. 5. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Kanzleisprachenforschung. Olomouc 2008. 2008.
Keprt M. Klavírní recitál Marka Keprta 5. 3. 2008 "Neznámy Skrjabin". Mezinárodné kolokvium "Súčasná recepcia hudby romantizmu", 5-7. 3. 2008. Bratislava. 2008.
Keprt M. Interpretace Moment musicale č. 4 op. 16 Sergeje Rachmaninova. Marek Keprt plays Sergej Rachmaninov: Moment Musical op. 16 no. 4 e minor. 2011.
Keprt M. Novátorství pozdní tvorby Fryderyka Chopina. Klavírní recitál. Novátorství pozdní tvorby Fryderyka Chopina. Klavírní recitál. 2009.
Keprt M. Ke vzdálené hvězdě 2. Mezi touhou a zhmotněním. Klavírní recitál. Ke vzdálené hvězdě 2. Mezi touhou a zhmotněním. Klavírní recitál. 8. 4. 2009. 2009.
Keprt M. Chopin ako novátor. Chopinovské vplyvy v hudbe 20. storočia. Moderovaný koncert. Chopin ako novátor. Chopinovské vplyvy v hudbe 20. storočia. 2009.
KEPRT M. Marek Keprt: "Či vzprůsvitní oblak nevědění?"_. Marek Keprt plays Marek Keprt "Ob die wolke des unwissens sich in durchsichtigkeit auflöst?". 2011.
Keprt M. Klavírní vystoupení na 2. literárním večeru s osobnostmi vědecké literatury. 2. literární večer s osobnostmi vědecké literatury. 2009.
Keprt M. Zahajovací koncert festivalu Music Olomouc 2009. Marek Keprt Klavír. Zahajovací koncert festivalu Music Olomouc 2009. Marek Keprt Klavír. 2009.
Keprt M. Marek Keprt: Small piano recital 10. 7. 2008. Vernisáž výstavy "Voyer před branou věčnosti. Miroslav Urban: práce z let 1973-2008". 2011.
Keprt M. Ke vzdálené hvězdě 3. Novátorství pozdní tvorby Fryderyka Chopina. Klavírní recitál. Ke vzdálené hvězdě 3. Novátorství pozdní tvorby Fryderyka Chopina. Klavírní recitál. 2009.
Keprt M. Komorní koncert Klubu moravských skladatelů.Brno. Marek Keprt: Klavír. Komorní koncert Klubu moravských skladatelů.Brno. Marek Keprt: Klavír. 2009.
KEPRT M. A. Skrjabin: Préludes op. 11 č. 1-6. marek keprt plays alexander skrjabin: preludes op. 11 no. 1-11. 2011.
Keprt M. Klavírní recitál "Ke vzdálené hvězdě". Ke vzdálené hvězdě, 3. 12. 2008. 2008.
Keprt M. A. Skrjabin: Etudy op. 8. č. 2, op. 42 . č. 4, op. 42 č. 7. Alexis Weissenberg Master Classes: Highlights des Schlusskonzerts 2004. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Keprt M. Die Klavierpoemes Alexander Skrjabins. Seminar Musikwissenschaft für Schulmusiker. 2009.
Keprt M. Das Neue Fugensystem Anton Rejchas und dessen 36 Klavierfugen. Modul Theorie und Historie 2/Musikgeschichte 4. 2009.
Keprt M. Über die Interpretation der Klavierwerke Alexander Skrjabins. Vorlesung Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. 2009.
ČLÁNEK
Keprt M. Akkordbeziehungen und Funktionsfolgen in den Kompositionen von Skrjabins mittlerer Schaffensperiode. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Keprt M. K hudebnímu ztvárnění symbolu "letu" ve skladbách A. N. Skrjabina. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Keprt M. Die Sphäre des transzendentalen Bösen im Werk Alexander Skrjabins. Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts. 9. internationales Symposium im Rahmen des Festivals Melos-Ethos. 2008.
Keprt M. Akkordstrukturen in den Kompositionen von Skrjabins mittlerer Schaffensperiode. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Keprt M. Skrjabins Farb-Ton Zuordnungen im Umfeld ähnlicher synästhetischer Bestrebungen in der Kunst seiner Zeit. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.