Doc. PhDr. Eva VIČAROVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

585633291

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.14

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Výbor vědecké společnosti

  • International Society for Research and Promotion of Wind Music, Research Comitee (člen, 2020–)

Odborná komise

  • Slovenská akreditační agentura pro vysoké školství (člen, 2020–)

Mezinárodní organizace

  • International Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik (člen, 2019–)

Oborová rada

  • Hudební teorie a pedagogika, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, katedra hudební výchovy a kultury (člen, 2020–)
  • Teorie a dějiny hudby, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra muzikologie (člen, 2008–)

Atestační komise

  • Česká společnost pro hudební vědu (člen, 2000–)

Jiné komise a orgány

  • Klub absolventů Vojenské konzervatoře (člen, 2000–)
ČLÁNEK
Vičarová E., Šášková K. Hrát na djembe a tančit zumbu děti baví. Hudební výchova. 2021.
Vičarová E. Česká duchovní hudba a skladatelská generace 1920–1930. Muzikologické fórum. 2020.
Vičarová E. Hudební Olomouc 6. Duchovní Olomouc. Harmonie. 2020.
Vičarová E., Šrajer P. Socializace umění v odstupu jednoho století. Hudební výchova. 2020.
Vičarová E. The Czech Lands and Sacred Music Before and After 1989. Lietuvos Muzikologija. 2020.
Vičarová E., Janíčková K. Duchovní hudba a česká hudební kultura v devadesátých letech minulého století. Musicologica Brunensia. 2019.
Pudelová M., Vičarová E. Metoda Suzuki. Příspěvek k výběrově specializované hudební výchově. Hudební výchova. 2019.
Vičarová E. Musical Preferences amongst Older School Age Youth. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
Vičarová E. Zur Entwicklung der böhmischen Chormusik im 20. Jahrhundert. Kirchenmusikalisches Jahrbuch. 2015.
Vičarová E. České a německé hudební spolky v Olomouci v letech 1918 až 1939. Musicologica olomucensia. Varia. 2013.
Vičarová E. Chrámová hudba v Olomouci po roce 1945, II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2013.
Vičarová E. K vývoji české chrámové hudby ve 20. století. Musicologica Brunensia. 2013.
Vičarová E. Chrámová hudba v Olomouci po roce 1945. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
VIČAROVÁ E. Stanislav Vrbík a hudba v olomoucké katedrále v letech 1975–1985. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
VIČAROVÁ E. Josef Nešvera a hudba v olomoucké katedrále v letech 1884-1914. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2011.
Vičarová E. The Paradox of the Culminating Period of Pavel Křížkovský Work. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Vičarová E. Výročí Pavla Křížkovského. Cantus : časopis pro sborové umění. 2010.
Vičarová E. Zdeněk Fibich and Olomouc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Vičarová E. Der Wenzelsdom in Olmütz - erzbischöfliches Gotteshaus und Zentrum der cyrillischen Reforma. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Vičarová E. Přežije opera digitalizaci? Hudební rozhledy. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vičarová E. Sponzorství a vojenská hudba? In Bajgarová J. (Eds.) Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. 2010.
Vičarová E. Antonín Petzold a hudba v olomoucké katedrále (1914-1931). Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. 2008.
Vičarová E. Gustav Pivoňka - olomoucký nositel Janáčkova odkazu. Leoš Janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008. 2008.
Vičarová E. Gustav Pivoňka v olomouckém hudebním životě (1919-1977). Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. 2008.
Vičarová E. Úvodem. Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. 2008.
Vičarová E. Hudba v olomoucké katedrále v letech 1800-1914. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. 2007.
Brázdová L., Balatková J., Vičarová E. Operní orchestr v Olomouci (1744-1900). Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. 2007.
Brázdová L., Balatková J., Vičarová E. Operní orchestr v Olomouci (1744-1900). Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. 2007.
Vičarová E. Úvodem. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. 2007.
KNIHA - CELEK
Vičar J., Blüml J., Ondrejková A., Hajdu F., Silná I., Vičarová E., Brázdová L., Koutný T., Lyko P., Burešová A., Hasíková M., Kráčmarová P., Bačuvčík R., Blahunková Z., Gottwald J., Hájková M., Hlubinková I., Klapil P., Kotouček M., Koutná M., Kunčar P., Nosál K., Přibil J., Přikrylová L., Pudelová M., Ryšavý M., Skoupý A., Steinmetz K., Šímová V., Uhlíř V., Válek F., Vondráčková A. Hudba v Olomouci 1945-2013. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Vičarová E. New Media, Digital Technologies and the Music of Youth: the Sociological and Educational Context. Kongressbericht Wadgassen 2018, Deutschland 2018. 2020.
Vičarová E., Silná I. Die Musikkultur tschechischer und deutscher Vereine in Olmütz (1918-1938). Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 2018.
Vičarová E. Die Musik in der Kathedrale von Olomouc (1872-1985). In Klaus-Peter Koch . (Eds.) Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft and der Universität Leipzig. 2015.
VIČAROVÁ E. Gustav Mahler and Military Music. Kongressbericht Oberschützen, Oesterreich 2010. 2012.
Vičarová E. The Influence of Austro-Hungarian Military Music on US Band Music. In . (Eds.) Alta musica. Kongressbericht Echternach, Luxemburg 2008. 2010.
Vičarová E. Gustav Pivoňka a hudba v olomoucké katedrále (1919-1975). Gustav Pivoňka, olomoucká katedrála, 1919-1975. 2009.
Vičarová E. Hudba v katedrále. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Vičarová E. Vojenská hudba. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Vičarová E. Military Bands and the Circulation of Music in the Austrian Empire during the Nineteenth Century. The Circulation of Music in Europe 1600-1900. A collection of Essays and Case Studies. 2008.
Vičarová E., Brázdová L., Balatková J., Boženek K. Opera Orchestras in Moravia and Silesia in the Eighteenth and Nineteenths Centuries. The Opera Orchestra in 18th- and 19th- Century Europe. Volume I. The Orchestra in Society. 2008.
Brázdová L., Vičarová E., Balatková J., Boženek K. The Opera Orchestra in 18th- and 19th- Century Europe. Volume I. The Orchestra in Society. The Opera Orchestra in 18th- and 19th- Century Europe. Volume I. The Orchestra in Society. 2008.
Vičarová E. 19. století - "zlatý věk" rakouské vojenské hudby. Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Vičar J., Vičarová E., Gheorghe M. Academic English for Humanities. Musicology. 2013.
Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. In Vičarová E. (Eds.) Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. 2008.
Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. In Vičarová E. (Eds.) Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vičarová E. Akademie: "Chopis kreolů" ? Louis Moreau Gottschalk. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2007.
Vičarová E. Z jejich života: Arthur Sullivan. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2007.
Vičarová E. Z jejich života: Carl Michael Ziehrer. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2007.
Vičarová E. Z jejich života: Louis Moreau Gottschalk. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2007.
Vičarová E. O reformě a školství v rakouské armádě. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2006.
Vičarová E. Světoběžníci ve vojenských uniformách. Ćeský rozhlas 3 ? Vltava. 2006.
Vičarová E. Z jejich života ? Karel Komzák mladší. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2006.
Vičarová E. Z jejich života: Karel Richard Šebor. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2006.
Vičarová E. Známý a neznámý Julius Fučík. Český rozhlas 3 ? Vltava. 2006.
Vičarová E. Od bajonetu ke klarinetu I. Český rozhlas 3 Vltava. 2005.
Vičarová E. Od bajonetu ke klarinetu II. Český rozhlas 3 - Vltava. 2005.
VÝSTAVA
VEDENÍ PRÁCE
Vičarová E. Martin Výtisk: Stanislav Vrbík v olomouckém hudebním životě. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Vičarová E. Monika Hájková: Hobojista a pedagog Miroslav Hošek. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Vičarová E. Nela Krömerová: Antonín Petzold v olomouckém hudebním životě. Bakalářská diplomová práce. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PIMKOVÁ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2016
PŘIBILOVÁ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2020
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)