Studijní záležitosti

Studijní plány a předměty – odkaz na FF UP

Průvodce studiem Muzikologie 2016-2017 pro KOMBINOVANÉ STUDIUM aktualizováno 12.9.2016

Organizace odborných praxí na KMU – muzikologie a uměnovědná studia (aktualizováno 21. 1. 2016)

Aktualizovaný seznam témat a externích institucí


potvrzení o praxi – interní
potvrzení o praxi – externí

Studium jazyků KMU (aktualizováno 21. 9. 2016)

Souborná specializační zkouška (aktualizováno 12. 2. 2015)