Katedra muzikologie

Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, druhé nejstarší univerzity v českých zemích (otevřené v roce 1573), byla založena v roce 1946. Po období sloučeného fungování s hudebně-výchovnou katedrou pedagogické fakulty byla znovuobnovena v roce 1990.

V současné době představuje pracoviště, jež nabízí bakalářský, magisterský i doktorský studijní program v oblastech teorie a dějin hudby, a také bakalářské studium uměnověd.

Současně se profiluje jako výzkumné centrum. Stěžejní oblast zájmu zde tvoří hudba 19. a 20. století, zejména výzkum významných osobností české hudební kultury (Zdeněk Fibich, Leoš Janáček, Vítězslav Novák, Josef Suk ad.), a hudební divadlo.
Další specializaci představuje česká barokní hudba (hudba Pavla Josefa Vejvanovského, Adama Michny z Otradovic, italská opera v Čechách a na Moravě, hudba na dvoře olomouckých arcibiskupů ad.).
Zvláštní pozornost je věnována rovněž organologii a etnoorganologii, edicím hudebních pramenů, hudební regionalistice, hudební estetice a také výzkumu i výuce populární hudby. 

Kontakt

Adresa:
Katedra muzikologie FF UP
Univerzitní 3
779 00 Olomouc

tel.: 585 633 283
e-mail: musicology@upol.cz

Facebook