Karl Ditters von Dittersdorf a šlechtická hudební kultura v českých zemích 2. poloviny 18. století

Akci pořádá spolek Olomoucké barokní slavnosti, z. s. ve spolupráci s Katedrou muzikologie FF UP.
Konference se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Karl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799), kapelník biskupa Schaffgotsche na zámku Jánský Vrch u Javorníku, byl jednou z nejvlivnějších osobností z okruhu slezských zámeckých kapel, které právě ve druhé polovině 18. století zažívaly svůj největší rozkvět.

Plánovaná jednodenní konference se zaměří nejen na osobnost tohoto skladatele, který v roce 2019 slaví hned dvojité výročí, ale také na kontext šlechtické hudební kultury v českých zemích jeho doby. Navazuje na muzikologická symposia věnovaná fenoménu aristokratických kulturních aktivit, která se konala v letech 2016 a 2018 ve Slezských Rudolticích.


Informace

Konference se koná v pátek 7. 6. 2019 v prostorách Uměleckého centra UP – Konviktu v Olomouci.

V návaznosti na konferenci se uskuteční obnovená světová premiéra Dittersdorfovy serenaty Il tribunale di Giove, která se odehraje ve večerních hodinách na zámku Hukvaldy (účastníci budou přepraveni mikrobusem).

Il Tribunale di Giove na Hukvaldech

Příspěvky z konference budou publikovány v odborném recenzovaném časopisu Musicologica Olomucensia (2/2019). 


Call for Papers

Konference je určená primárně hudebním historikům, vítány jsou ale i mezioborové průniky směrem k obecné historii, literární vědě, teatrologii a dějinám umění.

Název příspěvku společně s krátkou anotací pošlete prosím do pondělí 15. 4. 2019 na adresu: jana.spacilova@upol.cz . 


Program

7. června 2019, Olomouc, Umělecké centrum UP – Konvikt, Komorní sál (1. patro, č. 112) 

Karl Ditters von Dittersdorf…

Předsedající: Vladimír Maňas

9:00Prezence
9:15Úvodní slovo
9:30–10:00Petr Koukal: Dittersdorf jako člověk
10:00­–10:30Jana Spáčilová: Dittersdorfův vztah k Olomouci
10:30­–10:45přestávka
Předsedající: Jana Spáčilová
10:45–11:15Martin Voříšek: Dittersdorfovy skladby ve schwarzenberské hudební sbírce
11:15–11:45Marc Niubò: Carl Ditters von Dittersdorf. Poznámky k tématickému katalogu a zpracování v SHK
11:45–12:15Markéta Haničáková: Recepce Dittersovy operní tvorby v zámeckém divadle řádu německých rytířů v Bruntálu
12:30–14:00oběd
14:00slavnostní představení publikace Jiřího Sehnala
Barokní varhanářství na Moravě. Díl 3. Dodatky (Olomouc 2018)
14:30-14:45přestávka

… a šlechtická hudební kultura v českých zemích 2. poloviny 18. století

Předsedající: Marc Niubò   

14:45–15:15Vladimír Maňas: Znovuobjevené prameny k hudbě na dvoře knížat Liechtensteinů na přelomu 18. a 19. století
15:15–15:45Jana Franková: Hudební mecenát Václava Antonína z Kounic-Rietbergu: nové perspektivy bádání
15:45–16:15 Václav Kapsa: Johann Georg Orsler – slezský hudebník ve šlechtických službách a otazníky jeho tvorby
16:15–18:15volno (ubytování), večeře
18:15odjezd do Hukvald
20:00–21:30Karl Dittersdorf: Il tribunale di Giove – obnovená světová premiéra serenaty 
kolem 23:00návrat do Olomouce

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)