Nové poznatky ke staré hudbě

Nové poznatky ke staré hudbě III.

Symposium ad honorem Jiří Sehnal

Středa 2. června 2021
Olomouc, UC UP (Konvikt), Univerzitní 3, Komorní sál (učebna 112)

PROGRAM

9:30–9:45 prezence

9:45–10:00 slavnostní zdravice
doc. Lenka Křupková, Ph.D., vedoucí Katedry muzikologie FF UP

10:00–11:00 Kořeny
Petr Hlaváček: Hudební podhoubí Jiřího Sehnala
Marta Hulková: Viachlasná cirkevná hudba na území dnešného Slovenska v období renesancie a na začiatku baroka
Irena Veselá: Brněnský augustinián a regenschori P. Anselm Hackenwälder (1730–1772) a jeho svitavské kořeny

11:00–12:00 Prameny
Vladimír Maňas: Agendy olomoucké diecéze v raném novověku
Jana Perutková: Libreta vybraných nepomucenských oratorií mezi Vídní a Moravou
Tomáš Slavický: Rorátní repertoár v moravských kancionálech

12:00–14:00 pauza

14:00–15:30 Historie
Petr Daněk: „Caesaris olim Musicus ille“. Osud rudolfínského zpěváka na příkladu Jana Sixti z Lerchenfelsu (1560–1629)
Jan Baťa: Hudba v pražské katedrále v 16. století. Bilance a otazníky
Václav Kapsa: Carissimi ve středoevropském hávu, aneb o čem vypovídají dochované kompozice Karla Rabovia, SJ (1619–1686)?
Marc Niubo: Hudba ve službě Habsburků jako českých králů

15:30–16:30 Přítomnost
Helena Kramářová: Nové prameny k chrámové hudbě v Hrabyni: mecenáši a hudebně-liturgický provoz jednoho slezského poutního místa
Jana Franková: Korespondence Ranieri de' Calzabigiho Václavu Antonínu z Kounic-Rietbergu jako pramen ke studiu nejen hudebních dějin. Představení připravované edice
Petr Slouka: Portréty v notách: aktualizace stálé hudební expozice Lobkowiczkého paláce

16:30–18:00 společenské setkání
Hudební doprovod: Gaudio kvartet Olomouc


Konference bude probíhat částečně prezenčně, částečně online.

Link na konferenci bude zaslán na vyžádání. Přihlášky se přijímají do pondělí 31. května 2021 na:
jana.spacilova@upol.cz

Prezenční účast na konferenci je omezena počtem 50 osob za splnění jedné z těchto podmínek:

  • PCR test (maximálně 7 dní starý)
  • antigenní test (maximálně 72 hodin starý)
  • prodělání nemoci covid-19 (za posledních 90 dnů)
  • očkování (nejméně 14 dní od poslední dávky vakcíny)

Přítomnost na konferenci je podmíněna použitím respirátoru.

V závislosti na aktuálních epidemiologických opatřeních změny vyhrazeny.


Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)