Doc. PhDr. Lenka KŘUPKOVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

585633287

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.12

docent

Lenka Křupková (1970) studied piano at the conservatory in Ostrava (1984–1990) and continued her music studies at the Department of Musicology of the Philosophical Faculty of Palacký University (1990–1995, M.A. thesis On the Musico-dramaturgical Structure of Janáček’s Opera Věc Makropulos). She completed her postgraduate studies with her dissertation on The Chamber Works of Vítězslav Novak (2001). At the same faculty she studied journalism (1994–1997). Since 1995 she has been working at the Department of Musicology of Palacký University in Olomouc, where she qualified as an university lecturer (2009), she has also been a head of the department since 2012. Her main areas of research interest are Czech music of the 19th and 20th centuries, particularly the work of Vítězslav Novak and Leoš Janáček, Czech and European chamber music, music theatre, sociology of music and music editing. She has published a number of articles and six books.

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Křupková L. Recepce Vítězslava Nováka ve Vídni. In . (Eds.) Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. 2004.
KŘUPKOVÁ L. Neúspěšný ředitel Carl Stick. In . (Eds.) O divadle na Moravě a ve Slezsku IV. 2011.
Křupková L. Lidová píseň jako záchrana skladatelské invence Vítězslava Nováka. In Machalíková P., Petrasová T., Winter T. (Eds.) Zrození lidu v české kultuře. 2020.
Křupková L. Ke kompoziční práci Vítězslava Nováka. In . (Eds.) Živá hudba. 2005.
Křupková L. Možnosti distančního studia muzikologie. In . (Eds.) Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21.století. 2006.
Křupková L. Boj o českou hudbu v Olomouci v poslední třetině 19. století. Hudba v Olomouci a na střední Moravě III. 2009.
Křupková L. Olomouc, deutsche und tschechische Musikstadt im 19. Jahrhundert. In . (Eds.) Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2011.
Křupková L. Nové cesty ke studiu muzikologie. In . (Eds.) Aeduca 2006. Festival vzdělávání dospělých. 2007.
Křupková L. Leoš Janáček: Klavírní sonáta 1. X. 1905. Vítězslav Novák: Sonáta eroica. Srovnání dvou klavírních děl jedné doby. In . (Eds.) Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní konference ? Brno 2004. 2006.
Křupková L. Janáčeks Oper Die Sache Makropulos im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Křupková L. Geistliches Werk von Vítězslav Novák. Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia. 2008.
KNIHA - CELEK
Křupková L., Kopecký J., Beckerman M., Beveridge D., Nouza Z., Tyrrell J., Fiehler J., Ottlová M., Karlík F. Czech Music Around 1900. 2017.
Křupková L. Studie ze života a díla Vítězslava Nováka. Studie ze života a díla Vítězslava Nováka. 2006.
Křupková L. Vítězslav Novák - Universal Edition Wien. Die Korrespondenz 1910-1935. Vítězslav Novák - Universal Edition Wien. Die Korrespondenz 1910-1935. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Křupková L. Proměna Čapkova dramatického textu v Janáčkově opeře Věc Makropulos. In . (Eds.) Leoš Janáček světový a regionální. 2008.
Kopecký J., Křupková L. Olomouc᾽s „Half-Year“ Provincial Theatre and Its Repertoire. Opera as Institution. Networks and Professions (1730–1917). 2019.
Křupková L., Kopecký J. Das Olmützer Provinztheater und seine Beziehung zu Marburg und Laibach. Das Olmützer Operntheater als Modell zur Herausbildung eines nationalen Theaters im Rahmen der Österreichischen Monarchie. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju. The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries. 2019.
Křupková L. “Ideologically Progressive Art” Meets Western Avant-Garde. The Tunes of Diplomatic Notes : Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th–20th century). 2020.
Křupková L. Beethoven und die deutschsprachige Stadt Olmütz. Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa. 2015.
Křupková L., Kopecký J. Die deutsche Oper in Olmütz (1830-1920): Bemühungen um eine Nachahmung der Bühne der Metropole. Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hudobné divadlo v priestore a čase. 2015.
Křupková L. Das Warschauer Fenster in die Neue Musik. In . (Eds.) Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 2008.
Křupková L. Vítězslav Nováks Korrespondenz mit dem Verlag Universal Edition. In . (Eds.) Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 2005.
Křupková L. Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka. In Chalupka Ľ. (Eds.) Jozef Kresánek (1913-1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. 2015.
Křupková L. Das Theater in Olmütz in den ersten Jahren der neuen Tschechoslowakischen Republik. In Bajgarová J., Wehrmeyer A. (Eds.) Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-Tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. 2014.
Křupková L. Die "provinzielle" Olmützer Opernbühne und Wien. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa Heft 15. 2015.
ČLÁNEK
Křupková L. Opera v esejách. Slovenské divadlo. 2007.
Křupková L. Janáčeks Oper Die Sache Makropulos im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Křupková L. Die Dämmerung des Olmützer deutschen Theaters. Musicologica Brunensia. 2010.
Křupková L. Divadelní ředitelé a město Olomouc od konce 70. let 19. století do roku 1920. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
Křupková L. Beethoven jako symbol základu němectví. Opus musicum. 2015.
Křupková L. The City of Olomouc and Theatre Directors. Model Example of the Operation of the Austro-Hungarian City Theatre. International Review of Music Aesthetics and Sociology. 2014.
Křupková L. První a druhá moderna Vítězslava Nováka. Slovenská hudba. 2006.
Křupková L. Olomoucké divadlo za vedení Carla Sticka. Opus musicum. 2011.
Křupková L. Zdeněk Fibich als ein Argument in Nováks Polemik mit Nejedlý. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Křupková L. Warum Die Sache Makropulos bei en Angelsachsen beliebter ist? Eine Sonde in die Rezeption Janáčeks Oper in Deutschland, England und den USA. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Kopecký J., Křupková L. The „Slavic Spirit“ and the Opera Scene in Olomouc, 1830–1920. Studia Musicologica. 2017.
Křupková L. Varšava - Darmstadt východu. K reflexi varšavského podzimu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Die Metamorphosen der tschechischen Rezeption der Oper Julietta von Bohuslav Martinů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Křupková L. Vorwort. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Obraz publika městského divadla v Olomouci. Musicologica Brunensia. 2013.
Křupková L., Kopecký J. Olomoucká opera v letech 1830–1920 a její vztahy k Vídni. Theatralia. 2013.
Křupková L. K Janáčkovým operám na Slovensku. Slovenské divadlo. 2007.
Křupková L. Malá česká světovost. Slovenská hudba. 2004.
KŘUPKOVÁ L. Vítězslav Novák als Tourist. AUPO - Musicologica Olomucensia. 2011.
Křupková L. Drama einer Heldin. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2005.
Křupková L. Předmluva. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Einsätzigkeit in der Mehrsätzigkeit in den Kammerwerken von Vítězslav Novák. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2002.
Křupková L. Wie Juliette 1938-1966 in der Tschechoslowakei rezipiert wurde. Österreichische Musikzeitschrift. 2009.
Křupková L. Preface. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Janáček v Österreichische Musikzeitung. Acta musicologica. 2004.
ABSTRAKT
Křupková L. Olomouc, deutsche und tschechische Musikstadt im 19. Jahrhundert. Musik-Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkultur. XIV. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung. 2008.
PROJEKT
Křupková L. Korespondence Vítězslava Nováka v letech 1915-1949. Grantová agentura České republiky. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
DISERTAČNÍ PRÁCE
Křupková L. Komorní tvorba Vítězslava Nováka. Komorní tvorba Vítězslava Nováka. 2001.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
KŘUPKOVÁ L. Musicologica Olomucensia IX. AUPO - Musicologica Olomucensia. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
HASÍKOVÁ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2018
KRAMÁŘ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2013
List contains doctoral study graduates