doc. PhDr. Lenka KŘUPKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633287

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.12

docent - proděkan

ČLÁNEK
Křupková L. Skladatelé v područí svého vydavatele. Musicologica Olomucensia. 2021.
Kopecký J., Křupková L. The „Slavic Spirit“ and the Opera Scene in Olomouc, 1830–1920. Studia Musicologica. 2017.
Křupková L. Beethoven jako symbol základu němectví. Opus musicum. 2015.
Křupková L. The City of Olomouc and Theatre Directors. Model Example of the Operation of the Austro-Hungarian City Theatre. International Review of Music Aesthetics and Sociology. 2014.
Křupková L. Obraz publika městského divadla v Olomouci. Musicologica Brunensia. 2013.
Křupková L., Kopecký J. Olomoucká opera v letech 1830–1920 a její vztahy k Vídni. Theatralia. 2013.
Křupková L. Divadelní ředitelé a město Olomouc od konce 70. let 19. století do roku 1920. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
Křupková L. Olomoucké divadlo za vedení Carla Sticka. Opus musicum. 2011.
KŘUPKOVÁ L. Vítězslav Novák als Tourist. AUPO - Musicologica Olomucensia. 2011.
Křupková L. Die Dämmerung des Olmützer deutschen Theaters. Musicologica Brunensia. 2010.
Křupková L. Die Metamorphosen der tschechischen Rezeption der Oper Julietta von Bohuslav Martinů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Křupková L. Zdeněk Fibich als ein Argument in Nováks Polemik mit Nejedlý. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Křupková L. Warum Die Sache Makropulos bei en Angelsachsen beliebter ist? Eine Sonde in die Rezeption Janáčeks Oper in Deutschland, England und den USA. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Křupková L. Wie Juliette 1938-1966 in der Tschechoslowakei rezipiert wurde. Österreichische Musikzeitschrift. 2009.
Křupková L. K Janáčkovým operám na Slovensku. Slovenské divadlo. 2007.
Křupková L. Opera v esejách. Slovenské divadlo. 2007.
Křupková L. Preface. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Předmluva. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Varšava - Darmstadt východu. K reflexi varšavského podzimu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Vorwort. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Křupková L. Janáčeks Oper Die Sache Makropulos im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Křupková L. První a druhá moderna Vítězslava Nováka. Slovenská hudba. 2006.
Křupková L. Drama einer Heldin. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2005.
Křupková L. Janáček v Österreichische Musikzeitung. Acta musicologica. 2004.
Křupková L. Malá česká světovost. Slovenská hudba. 2004.
Křupková L. Einsätzigkeit in der Mehrsätzigkeit in den Kammerwerken von Vítězslav Novák. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Křupková L. Komorní tvorba Vítězslava Nováka. Komorní tvorba Vítězslava Nováka. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Křupková L. Pobyt na horách jako relaxace, statusový symbol a inspirace skladatelů evropské moderny. Od práce k zábavě Volný čas v české kultuře 19. století. 2021.
Křupková L. The “Other” in Czech Music – Between Attraction and Aversion. The East, the West, and the In-Between in Music. 2021.
Křupková L. Lidová píseň jako záchrana skladatelské invence Vítězslava Nováka. In Machalíková P., Petrasová T., Winter T. (Eds.) Zrození lidu v české kultuře. 2020.
KŘUPKOVÁ L. Neúspěšný ředitel Carl Stick. In . (Eds.) O divadle na Moravě a ve Slezsku IV. 2011.
Křupková L. Olomouc, deutsche und tschechische Musikstadt im 19. Jahrhundert. In . (Eds.) Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2011.
Křupková L. Boj o českou hudbu v Olomouci v poslední třetině 19. století. Hudba v Olomouci a na střední Moravě III. 2009.
Křupková L. Geistliches Werk von Vítězslav Novák. Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia. 2008.
Křupková L. Nové cesty ke studiu muzikologie. In . (Eds.) Aeduca 2006. Festival vzdělávání dospělých. 2007.
Křupková L. Janáčeks Oper Die Sache Makropulos im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Křupková L. Leoš Janáček: Klavírní sonáta 1. X. 1905. Vítězslav Novák: Sonáta eroica. Srovnání dvou klavírních děl jedné doby. In . (Eds.) Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní konference ? Brno 2004. 2006.
Křupková L. Možnosti distančního studia muzikologie. In . (Eds.) Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21.století. 2006.
Křupková L. Ke kompoziční práci Vítězslava Nováka. In . (Eds.) Živá hudba. 2005.
Křupková L. Recepce Vítězslava Nováka ve Vídni. In . (Eds.) Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. 2004.
KNIHA - CELEK
Křupková L., Kopecký J., Beckerman M., Beveridge D., Nouza Z., Tyrrell J., Fiehler J., Ottlová M., Karlík F. Czech Music Around 1900. 2017.
Křupková L. Vítězslav Novák - Universal Edition Wien. Die Korrespondenz 1910-1935. Vítězslav Novák - Universal Edition Wien. Die Korrespondenz 1910-1935. 2007.
Křupková L. Studie ze života a díla Vítězslava Nováka. Studie ze života a díla Vítězslava Nováka. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Křupková L. Die ideologische Kritik an der „Neuen Musik“ der Nachkriegszeit in der Tschechoslowakei der 1950er und 1960er Jahre. Musik und ihre gesellschaftliche Bedeutung in den staats- und postsozialistischen Ländern Mittel- und Osteuropa seit 1945. 2023.
Křupková L. From Prague to Vienna via Bratislava. Reflecting on Novák’s Operas The Zvikov Imp and The Lantern. CULTURAL AND ARTISTIC TRANSFERS IN THEATRE AND MUSIC: PAST, PRESENT, AND PERSPECTIVES. 2021.
Křupková L. “Ideologically Progressive Art” Meets Western Avant-Garde. The Tunes of Diplomatic Notes : Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th–20th century). 2020.
Křupková L., Kopecký J. Das Olmützer Provinztheater und seine Beziehung zu Marburg und Laibach. Das Olmützer Operntheater als Modell zur Herausbildung eines nationalen Theaters im Rahmen der Österreichischen Monarchie. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju. The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries. 2019.
Kopecký J., Křupková L. Olomouc᾽s „Half-Year“ Provincial Theatre and Its Repertoire. Opera as Institution. Networks and Professions (1730–1917). 2019.
Křupková L. Beethoven und die deutschsprachige Stadt Olmütz. Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa. 2015.
Křupková L., Kopecký J. Die deutsche Oper in Olmütz (1830-1920): Bemühungen um eine Nachahmung der Bühne der Metropole. Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hudobné divadlo v priestore a čase. 2015.
Křupková L. Die "provinzielle" Olmützer Opernbühne und Wien. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa Heft 15. 2015.
Křupková L. Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka. In Chalupka Ľ. (Eds.) Jozef Kresánek (1913-1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. 2015.
Křupková L. Das Theater in Olmütz in den ersten Jahren der neuen Tschechoslowakischen Republik. In Bajgarová J., Wehrmeyer A. (Eds.) Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-Tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. 2014.
Křupková L. Das Warschauer Fenster in die Neue Musik. In . (Eds.) Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 2008.
Křupková L. Proměna Čapkova dramatického textu v Janáčkově opeře Věc Makropulos. In . (Eds.) Leoš Janáček světový a regionální. 2008.
Křupková L. Vítězslav Nováks Korrespondenz mit dem Verlag Universal Edition. In . (Eds.) Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 2005.
ABSTRAKT
Křupková L. Olomouc, deutsche und tschechische Musikstadt im 19. Jahrhundert. Musik-Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkultur. XIV. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
PROJEKT
Křupková L. Korespondence Vítězslava Nováka v letech 1915-1949. Grantová agentura České republiky. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
KŘUPKOVÁ L. Musicologica Olomucensia IX. AUPO - Musicologica Olomucensia. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HASÍKOVÁ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2018
KRAMÁŘ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)