Mgr. Jan BLÜML, Ph.D.

Avatar
Contact

585633284, 585633283

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

odborný asistent

KNIHA - CELEK
Ryback TW., Ádám I., Kajanová Y., Ritter R., Angelov A., Baran D., Trudzik A., Blüml J., Gronow P., Parus M., Šentevska I., Bruhn C., Hamer P., Grabarchuk A., Kan A., Matasova I., Wakengut A., Biasioli M., Charvát J., Golovin A., Machek J., Mazierska E., Sora A., Piotrowska AG., Zahradník M. Popular Music in Communist and Post-Communist Europe. 2019.
Vičar J., Blüml J., Ondrejková A., Hajdu F., Silná I., Vičarová E., Brázdová L., Koutný T., Lyko P., Burešová A., Hasíková M., Kráčmarová P., Bačuvčík R., Blahunková Z., Gottwald J., Hájková M., Hlubinková I., Klapil P., Kotouček M., Koutná M., Kunčar P., Nosál K., Přibil J., Přikrylová L., Pudelová M., Ryšavý M., Skoupý A., Steinmetz K., Šímová V., Uhlíř V., Válek F., Vondráčková A. Hudba v Olomouci 1945-2013. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Blüml J. Die kulturelle Bedeutung der Jazz-Sektion in der Tschechoslowakei während der sogenannten Normalisierung. Die Jazz-Sektion, zeitgenössische Kunst und Musik in der Tschechoslowakei. 2016.
Blüml J. Způsoby existence jazzu v Československu 50. let. Československo v letech 1954-1962. 2015.
Blüml J., Burešová A. Rückgriffe und Diversifizierungen in der Musikkultur in Olomouc nach dem Jahre 1989. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2015.
Blüml J. Hudební a kulturní analýza české pop music v letech 1963–1967. Předjaří. Československo 1963-1967. 2016.
Blüml J. Specifika nástupu tzv. progresivního rocku na československou hudební scénu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971. 2017.
Blüml J. K uměleckým začátkům skladatele a „hitmakera“ Bohuslava Ondráčka. Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. 2019.
ČLÁNEK
Blüml J. Kulturně politické determinanty československého progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 44 – 2014. 2014.
Blüml J. On the Issue of Progressive Rock and the Paradox of Popular Serious Art. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
BLÜML J. Nástin vývoje olomoucké rockové a alternativní scény v letech 1960-2010. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blüml J. Popular Music Studies in the Context of Post-Communist Historiography in the Czech Republic. In Merrill J. (Eds.) Popular Music Studies Today. 2017.
BLÜML J. Státní politika versus populární kultura v Čechách na konci šedesátých let 20. století. In SKALA P. (Eds.) Československé jaro 1968: naděje, sny, realita. 2008.
PŘEKLAD
BLÜML J., BOČKOVÁ M., VLACHOVÁ V., ŠVEHLA J., LIGROVÁ I. Hudební tradice na Hoře Athos. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Blüml J. Musicologica Olomucensia 19. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 43 – 2014. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.