Mgr. Jan BLÜML, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633284, 585633283

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

odborný asistent

ČLÁNEK
Blüml J. On the Issue of Progressive Rock and the Paradox of Popular Serious Art. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
Blüml J. Kulturně politické determinanty československého progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 44 – 2014. 2014.
BLÜML J. Nástin vývoje olomoucké rockové a alternativní scény v letech 1960-2010. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blüml J. Popular Music Studies in the Context of Post-Communist Historiography in the Czech Republic. In Merrill J. (Eds.) Popular Music Studies Today. 2017.
BLÜML J. Státní politika versus populární kultura v Čechách na konci šedesátých let 20. století. In SKALA P. (Eds.) Československé jaro 1968: naděje, sny, realita. 2008.
KNIHA - CELEK
Ryback TW., Ádám I., Kajanová Y., Ritter R., Angelov A., Baran D., Trudzik A., Blüml J., Gronow P., Parus M., Šentevska I., Bruhn C., Hamer P., Grabarchuk A., Kan A., Matasova I., Wakengut A., Biasioli M., Charvát J., Golovin A., Machek J., Mazierska E., Sora A., Piotrowska AG., Zahradník M. Popular Music in Communist and Post-Communist Europe. 2019.
Vičar J., Blüml J., Ondrejková A., Hajdu F., Silná I., Vičarová E., Brázdová L., Koutný T., Lyko P., Burešová A., Hasíková M., Kráčmarová P., Bačuvčík R., Blahunková Z., Gottwald J., Hájková M., Hlubinková I., Klapil P., Kotouček M., Koutná M., Kunčar P., Nosál K., Přibil J., Přikrylová L., Pudelová M., Ryšavý M., Skoupý A., Steinmetz K., Šímová V., Uhlíř V., Válek F., Vondráčková A. Hudba v Olomouci 1945-2013. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Blüml J. K uměleckým začátkům skladatele a „hitmakera“ Bohuslava Ondráčka. Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. 2019.
Blüml J. Specifika nástupu tzv. progresivního rocku na československou hudební scénu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971. 2017.
Blüml J. Die kulturelle Bedeutung der Jazz-Sektion in der Tschechoslowakei während der sogenannten Normalisierung. Die Jazz-Sektion, zeitgenössische Kunst und Musik in der Tschechoslowakei. 2016.
Blüml J. Hudební a kulturní analýza české pop music v letech 1963–1967. Předjaří. Československo 1963-1967. 2016.
Blüml J., Burešová A. Rückgriffe und Diversifizierungen in der Musikkultur in Olomouc nach dem Jahre 1989. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2015.
Blüml J. Způsoby existence jazzu v Československu 50. let. Československo v letech 1954-1962. 2015.
PŘEKLAD
BLÜML J., BOČKOVÁ M., VLACHOVÁ V., ŠVEHLA J., LIGROVÁ I. Hudební tradice na Hoře Athos. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Blüml J. Musicologica Olomucensia 19. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 43 – 2014. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.