Mgr. Jan BLÜML, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633284, 585633283

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

odborný asistent

ČLÁNEK
Blüml J. On the Issue of Progressive Rock and the Paradox of Popular Serious Art. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
Blüml J. Kulturně politické determinanty československého progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 44 – 2014. 2014.
BLÜML J. Nástin vývoje olomoucké rockové a alternativní scény v letech 1960-2010. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blüml J. Popular Music Studies in the Context of Post-Communist Historiography in the Czech Republic. In Merrill J. (Eds.) Popular Music Studies Today. 2017.
BLÜML J. Státní politika versus populární kultura v Čechách na konci šedesátých let 20. století. In SKALA P. (Eds.) Československé jaro 1968: naděje, sny, realita. 2008.
KNIHA - CELEK
Ryback TW., Ádám I., Kajanová Y., Ritter R., Angelov A., Baran D., Trudzik A., Blüml J., Gronow P., Parus M., Šentevska I., Bruhn C., Hamer P., Grabarchuk A., Kan A., Matasova I., Wakengut A., Biasioli M., Charvát J., Golovin A., Machek J., Mazierska E., Sora A., Piotrowska AG., Zahradník M. Popular Music in Communist and Post-Communist Europe. 2019.
Vičar J., Blüml J., Ondrejková A., Hajdu F., Silná I., Vičarová E., Brázdová L., Koutný T., Lyko P., Burešová A., Hasíková M., Kráčmarová P., Bačuvčík R., Blahunková Z., Gottwald J., Hájková M., Hlubinková I., Klapil P., Kotouček M., Koutná M., Kunčar P., Nosál K., Přibil J., Přikrylová L., Pudelová M., Ryšavý M., Skoupý A., Steinmetz K., Šímová V., Uhlíř V., Válek F., Vondráčková A. Hudba v Olomouci 1945-2013. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Blüml J. Neoficiální tvorba a fenomén Divadla hudby. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976-1981. 2021.
Blüml J. K uměleckým začátkům skladatele a „hitmakera“ Bohuslava Ondráčka. Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. 2019.
Blüml J. Specifika nástupu tzv. progresivního rocku na československou hudební scénu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971. 2017.
Blüml J. Die kulturelle Bedeutung der Jazz-Sektion in der Tschechoslowakei während der sogenannten Normalisierung. Die Jazz-Sektion, zeitgenössische Kunst und Musik in der Tschechoslowakei. 2016.
Blüml J. Hudební a kulturní analýza české pop music v letech 1963–1967. Předjaří. Československo 1963-1967. 2016.
Blüml J., Burešová A. Rückgriffe und Diversifizierungen in der Musikkultur in Olomouc nach dem Jahre 1989. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2015.
Blüml J. Způsoby existence jazzu v Československu 50. let. Československo v letech 1954-1962. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
PŘEKLAD
BLÜML J., BOČKOVÁ M., VLACHOVÁ V., ŠVEHLA J., LIGROVÁ I. Hudební tradice na Hoře Athos. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Musicologica Olomucensia 2021/1. In Blüml J., Kopecký J., Devine P. (Eds.) Musicologica Olomucensia. 2021.
Blüml J. Musicologica Olomucensia 19. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 43 – 2014. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Přehled dějin populární hudby 2 KMU/PDPH2 ZS Se 1
Přehled dějin populární hudby 2 KMU/PDPH2 ZS 1
Přehled dějin populární hudby 1 KMU/PDP1 ZS 1
Přehled dějin populární hudby 1 KMU/PDP1 ZS Se 1
Proseminář hudební vědy KMU/PHUV ZS Se 2
Proseminář hudební vědy 1 KMU/PHVK1 ZS Se 0
Přehled dějin populární hudby 1 KMU/POPK1 ZS Se 0
Přehled dějin populární hudby 1 KMU/POPK1 ZS 0
Přehled dějin populární hudby 2 KMU/POPK2 ZS Se 0
Přehled dějin populární hudby 2 KMU/POPK2 ZS 0
Referát na konferenci 1 KMU/REF1 ZS Cv 0
Teorie a dějiny nonartificiální hudby 1 KMU/TDNU1 ZS Se 1
Teorie a dějiny nonartificiální hudby 1 KMU/TDNU1 ZS 1
Teorie a dějiny nonartificiální hudby 2 KMU/TDNU2 ZS 1
Teorie a dějiny nonartificiální hudby 2 KMU/TDNU2 ZS Se 1
Teorie populární hudby KMU/TPH ZS Se 1
Teorie populární hudby KMU/TPH ZS 1
Teorie populární kultury KMU/TPKU ZS Se 1
Teorie populární kultury KMU/TPKU ZS 1
Úvod do studia hudební vědy KMU/ÚVK ZS 0
Úvod do studia hudební vědy KMU/ÚVK ZS Se 0
Úvod do studia hudební vědy KMU/ÚVOD ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)