doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633287

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.12

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Shakespeare Music study group (člen, 2019–)
  • Společnost Zdeňka Fibicha (člen, 2006–)

Odborná komise

  • Komise pro posuzování projektů Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP (člen, 2027–)

Redakční rada

  • Hudební věda (člen, 2018–)

Oborová rada

  • Teorie a dějiny hudebního umění (předseda, 2017–)

Jiné komise a orgány

  • Hodnotící panel P409 Grantové agentury České republiky (člen, 2017–2021)
Selected publications
Spáčilová J., Kopecký J. Répertoire International de la Presse Musicale. Hudební listy 1870-1875. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kopecký J. Fibichův Blaník konkuruje Smetanově Libuši. Musicologica Olomucensia. 2021.
Kopecký J. Vyhoštění Karla Weise z dějin české hudby. Musicologica Olomucensia. 2020.
Kopecký J., Křupková L. The „Slavic Spirit“ and the Opera Scene in Olomouc, 1830–1920. Studia Musicologica. 2017.
Kopecký J., Válek F. Emanuel Chvála a česká národní hudba. Opus musicum. 2015.
Kopecký J. Co může slyšet naše ucho? Musicologica Brunensia. 2013.
Křupková L., Kopecký J. Olomoucká opera v letech 1830–1920 a její vztahy k Vídni. Theatralia. 2013.
Kopecký J. Michael William Balfe on the Olomouc Operatic Scene. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
Kopecký J. Der Direktor Friedrich Blum im Olmützer Theater und das Revolutionsjahr 1848. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2011.
Koptová M. Tschechisches und deutsches musikalisches Prag vor dem 1. Weltkrieg. Persönlichkeit des Musikkritikers und -schriftstellers Richard Batkas. In Kopecký J. (Eds.) AUPO Philosophica - Aesthetica, Musicologica Olomucensia. 2011.
Kopecký J. Divadlo hudby, experiment mezi popularizaci a uměním. Bohemica Olomucensia. 2010.
Kopecký J. From Melodrama to Opera via Music Drama and Historical Reprises. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Kopecký J. Hudební dramatik Zdeněk Fibich. Hudební rozhledy. 2010.
Kopecký J. Zdeněk Fibich, ein mitteleuropäischer Komponist am Ende des 19. Jahrhunderts: Konferenzbericht. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Kopecký J. Experimente mit der Tradition: ?Sestra Paskalina? und ?Juliette? Österreichische Musikzeitschrift. 2009.
Kopecký J. Hudební festival Mladé pódium v komorní podobě. Hudební rozhledy. 2009.
Kopecký J. Mladé pódium 2008 půjde k pramenům. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Za Henrykem Mikołajem Góreckim do Zakopaného. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. K životnímu jubileu Ivana Poledňáka. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Mladé pódium zve na střetnutí severu a jihu. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Søren Kierkegaard a smyslová/smyslná bezprostřednost hudby aneb Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Kopecký J. Fibichova hudba pro oči. Opus musicum. 2006.
Kopecký J. Foreword. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Kopecký J. Mladé pódium v novém městě. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Nadace Leoše Janáčka. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Zdeněk Fibich´s Work and Life Changed by a Literature. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Kopecký J. Do Karlových Varů za pramenem živé inspirace. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Do Norimberku za Fibichem. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Otakar Hostinský bez systému. Hudební rozhledy. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopecký J. Opery Zdeňka Fibicha na libreta Anežky Schulzové. Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopecký J., Fránek M. Česká putování za Richardem Wagnerem. Lépa putování. Člověk na cestách v dlouhém 19. století. Sborník příspěvků z 43. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. 2024.
Kopecký J. Liszt, Smetana and Dvořák: Saint Elizabeth – Libuše – Saint Ludmila. Liszt-Jahrbuch. Liszt und Osteuropa. 2022.
Kopecký J. Opera pro Národní divadlo, operní postava ve službách národa. Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. 2022.
Kopecký J. Od lidové písně k Fryderyku Chopinovi. In Machalíková P. (Eds.) Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. 2020.
Kopecký J. Fryderyk Chopin and the Concept of ´Czech-Slavic Style´. In Poniatowska I., Chechlińska Z. (Eds.) Chopin 1810–2010, Ideas, Interpretations, Influence. 2017.
Kopecký J. Smetanovi a Týn. In Kopecký F. (Eds.) Z hudební historie Hranicka a Lipenska. 2015.
Kopecký J. Česká hudební věda a česká hudba: nechtěné soužití? In Hrdina M. (Eds.) Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 2014.
Kopecký J. Piano Miniatures as Music for the Eyes. In Malecka T. (Eds.) Music: Function And Value. Proceedings of the 11th International Congress On Musical Signification. 2013.
Kopecký J. „Pod sladkým nebem Italie, kde s hudbou vlna o břeh bije.“ Italská opera 19. století jako zosobnění melodie. In Hojda Z. (Eds.) Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. 2012.
Kopecký J. Divadelní ředitel mezi společenskými ideály a vlastní kariérou. In Peisertová L. (Eds.) Zločin a trest v české kultuře 19. století. 2011.
Kopecký J. Prague in 1895: A village in the city and production of Czech opera. In Loos H. (Eds.) Bericht über den XIV. internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung. Band 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2011.
Kopecký J. Foersterova Eva, Julius Zeyer a Louis Gallet. In . (Eds.) Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století. 2010.
Kopecký J. Foerster´s Eva, Julius Zeyer, and Louis Gallet. In Smetáčková M. (Eds.) Josef Bohuslav Foerster on the Threshold of the 21st Century. 2010.
Kopecký J. The Opera Šárka by Zdeněk Fibich. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Kopecký J. Wagnerism in the Czech Lands around 1900. In Macek P. (Eds.) Musicologica Brunensia. 2009.
Kopecký J. Řekové u českých skladatelů 19. století. In . (Eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. 2008.
KNIHA - CELEK
Křupková L., Kopecký J., Beckerman M., Beveridge D., Nouza Z., Tyrrell J., Fiehler J., Ottlová M., Karlík F. Czech Music Around 1900. 2017.
Kopecký J., Kráčmar T. Zdeněk Fibich: Královna Ema, Hakon. Zdeněk Fibich: Královna Ema, Hakon. 2009.
Kopecký J. Zdeněk Fibich. Stopy života a díla. Univerzita Palackého v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století. Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století. 2008.
Kopecký J. Přehled dějin hudby 19. století. Přehled dějin hudby 19. století. 2007.
Kopecký J. Hudba 19. století. Středisko distančního vzdělávání UP Olomouc. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Kopecký J. Shakespeare and Opera in the Czech Lands. In . (Eds.) The Oxford Handbook of Shakespeare and Music. 2022.
Křupková L., Kopecký J. Das Olmützer Provinztheater und seine Beziehung zu Marburg und Laibach. Das Olmützer Operntheater als Modell zur Herausbildung eines nationalen Theaters im Rahmen der Österreichischen Monarchie. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju. The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries. 2019.
Kopecký J., Křupková L. Olomouc᾽s „Half-Year“ Provincial Theatre and Its Repertoire. Opera as Institution. Networks and Professions (1730–1917). 2019.
Křupková L., Kopecký J. Die deutsche Oper in Olmütz (1830-1920): Bemühungen um eine Nachahmung der Bühne der Metropole. Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hudobné divadlo v priestore a čase. 2015.
Kopecký J. Opera. Dějiny hudby V. Hudba 19. století. 2013.
Kopecký J. Josef Bohuslav Foerster’s Lyric Opera Eva, Julius Zeyer, and Louis Gallet. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2012.
Kopecký J. Opera. In Hrčková N. (Eds.) Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. 2010.
Kopecký J. Ztělesněná hudba a strženost tělem. In . (Eds.) Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 2010.
Kopecký J. Antonín Šilhan. In Macek P. (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Jaroslav Šeda ? profil hudebního kritika a popularizátora. In . (Eds.) Prezentácie - konfrontácie 2009. 2009.
Kopecký J. Jaroslav Vanický. In Macek P. (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Manipulovaný a manipulující starý hudebník. In . (Eds.) Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? 2009.
Kopecký J. Marta Ottlová. Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Milan Pospíšil. In Macek P. (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Obtížně zhudebňovaný Julius Zeyer. In Kudrnáč J. (Eds.) Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 2009.
Kopecký J. Julius Zeyer a hudebně-dramatická dílo českých skladatelů. In Baťa J. (Eds.) Miscellanea z výročních konferencí České hudební společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. 2008.
Kopecký J. Urbánkové vydávají, prodávají a organizují. Komponují? Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. 2007.
ABSTRAKT
Kopecký J. Fryderyk Chopin and the Concept of ?Czechoslavonic Style? 3 Między narodowy Konfres CHOPIN 1810?2010, Idee ? Interpretacje ? Oddziaływania (The Third International Congress CHOPIN 1810?2010, Ideas ? Interpretations ? Influence). 2010.
Kopecký J. Piano miniatures as music for eyes. XI International Congress on Music Signification, Music: Function and Value, 27. 9.?2. 10. 2010. 2010.
Kopecký J. Prague in the year 1895: a Village in the City and the Production of Czech Operas. 14. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung ?Musik-Stadt?, 28. 9.?3. 10. 2008. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopecký J., Fránek M. Česká putování za Richardem Wagnerem. 2023.
Kopecký J. Brutal and Hysterical Romantic on Pragues Opera Stage around 1900. 45th International Musicological Colloquium, The Melancholic Muse, New Currents in Music, c. 1900. 2010.
Kopecký J. Piano Miniatures as Music for Eyes. XI International Congress on Music Signification, Music: Function and Value 27. 9.?2. 10. 2010. 2010.
Kopecký J. Bohuslav Martinů ? světoběžník z Vysočiny. Festival Dvořákova Olomouc. 2009.
Kopecký J. Bohuslav Martinů´s Personal Style ? Czech Roots and French Music. Université Jean-Monnet, Faculté arts, lettres, langues, Département de Musicologie. 2009.
Kopecký J. Kosmopolitní a český skladatel Bohuslav Martinů. Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, hudební sekce. 2009.
Kopecký J. Symfonické básně českých skladatelů. Letní škola slovanských studií. 2009.
Kopecký J. 19th Century Czech Opera and French Repertoire. Université Jean-Monnet, Faculté arts, lettres, langues, Département de Musicologie. 2009.
Kopecký J. Antonín Dvořák´s Symphony "From the New World" and symphonic poem "Water Goblin". National University of Ireland, Music Department, Maynooth. 2008.
Kopecký J. Bohuslav Martinů. Letní škola slovanských studií FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Francouzští skladatelé a jejich cesty na jih. Moravská filharmonie Olomouc. 2008.
Kopecký J. Hudba v českých zemích kolem roku 1900 (čtyři studie). Filozofická fakulta UPOL. 2008.
Kopecký J. Leoš Janáček ? a compores between Romantic and Antiromantic Aesthetics. Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musikwissenchaft. 2008.
Kopecký J. Ruggiero Leoncavallo: Komedianti, Giacomo Puccini: Gianni Schicchi. Národní divadlo Brno, Janáčkova opera. 2008.
Kopecký J. Sources of Czech National Music. National University of Ireland, Music Department, Maynooth. 2008.
Kopecký J. Zwischen Wagner-Nachfolge und tschechischem Nationalstil. Zu den Opern von Zdeněk Fibich. Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musikwissenchaft, Wagner-Verband. 2008.
Kopecký J. A. Dvořák: "Tedy Brahms se zajímá o mé věci!". Dvořákova Olomouc 11. 5.-3. 6. 2007. 2007.
Kopecký J. Antonín Dvořák. Letní škola slovanských studií. 2007.
Kopecký J. Czech Composers and Polish Music. Muzikologický institut Jagelonské univerzity. 2007.
Kopecký J. Hlas severu. Mladé pódium 2007, Hudba severu a jihu. 2007.
Kopecký J. Leoš Janáček. Letní škola slovanských studií. 2007.
Kopecký J. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Musicologica Olomucensia VIII. In Kopecký J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
RECENZE
Kopecký J. Dvořákova Olomouc lákala i experimentovala. Hudební rozhledy. .
Kopecký J. Úspěšná Hippodamie v jednom večeru. Hudební rozhledy. 2010.
Kopecký J., Koutná M. Nový festival soudobé hudby - MusicOlomouc. Opus musicum. 2009.
Kopecký J., Nevrlý J. Nový festival v Olomouci uvádí soudobou hudbu. Hudební rozhledy. 2009.
Kopecký J. Smetanův Dalibor a přepracovaným libretem. Hudební rozhledy. 2009.
Kopecký J. Bludný Holanďan a bláznivá Senta. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Julie a Mercutio zvou na olomouckého Romea. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Liché jubileum Dvořákovy Olomouce. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Olomouc zahájila koncertní sezónu. A jak! Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Prameny Mladého pódia 2008. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Skvělý Jaroslav Kyzlink. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Dvořákova Olomouc pošesté. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Festival Theatrum Kuks. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Guitar4mation. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Jak se dělá dokument o Josefu Sukovi. Harmonie. 2007.
Kopecký J. Ženatý a Šporcl vyprodaly olomouckou Redutu. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Jak Pitínský vraždí v Hippodamii. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Jan Vojtek v Olomouci. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Jásot nad Jenůfou v Brně. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. John Cage na Expozici nové hudby. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Koncertní melodram přitahuje. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Kuks ? hlava plná nápadů. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Premiéra Mladého pódia v Pardubicích. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Šostakovičovo vítězství v Olomouci. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Expozice Nové hudby: ?Už je konec?? Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Kdo zářil na Mladém pódiu? Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Milan Paľa, houslista. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Mladé pódium ukazuje budoucnost hudby. Mladá fronta Dnes. 2005.
Kopecký J. Moravec a Mozart v Brně. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Ze scény Komorní opery hudební fakulty JAMU. Hudební rozhledy. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kopecký J. Divadelní ředitel mezi společenskými ideály a vlastní kariérou. 30. sympozium k problematice 19. století, Zločin a trest v české kultuře 19. století, Plzeň. 2009.
Kopecký J. Fryderyk Chopin and the Concept of ?Czechoslavonic Style? 3 Między narodowy Konfres CHOPIN 1810?2010, Idee ? Interpretacje ? Oddziaływania (The Third International Congress CHOPIN 1810?2010, Ideas ? Interpretations ? Influence), 25. 2.?1 . 3. 2010. 2009.
Kopecký J. Revoluční rok 1848 v německé opeře v Olomouci. Hudba v Olomouci a na střední Moravě. Historie a současnost VII. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Kopecký J. Lektorský posudek na práci PhDr. Lenky Křupkové, Ph.D. Korespondence Vítězslava Nováka s nakladatelstvím Univerzální edice. Lektorský posudek na práci PhDr. Lenky Křupkové, Ph.D. Korespondence Vítězslava Nováka s nakladatelstvím Univerzální edice. 2007.
PROJEKT
Kopecký J., Borková V. Mezinárodní festival mladých umělců Mladé pódium. Fórum mladých, o.s., člen AHUV. 2008.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Musicologica Olomucensia 2021/1. In Blüml J., Kopecký J., Devine P. (Eds.) Musicologica Olomucensia. 2021.
Kopecký J. Musicologica Olomucensia 12. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
UMĚLECKÉ DÍLO
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Festival pěveckých sborů, Nechanice, 29. 5. 2010. 2010.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Evangelický kostel, Choceň, 9. 12. 2009. 2009.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Festival pěveckých sborů, Nechanice 2009. 2009.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorní sboru Cantus. Komorní smíšený sbor Cantus, Choceň. 2008.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Evangelický kostel, Choceň, 12. 12. 2008. 2008.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Kostel sv. Martina, Zámrsk, 21. 9. 2008. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Kostková A. Alena Kostková: Píseň v české opeře 2. poloviny 19. století. In Kopecký J. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2012.
Kopecký J. Michaela Vostřelová: Raná vokální tvorba Bohuslava Martinů. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2010.
Kopecký J. Pavel Novák: Poličský kapelník František Preisler (1853-1928). Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2010.
Kopecký J. Veronika Fousková: Židovská liturgická hudba: Rodina Neufeldových. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2010.
Kopecký J. Jansová, Lenka: Jindřich Praveček, houslista, skladatel a dirigent. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Koptová, Markéta: Richard Batka: Die Musik in Böhmen. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Melín, Zdeněk: Počátky Hudební mládeže v Československu 1948?1971. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Rozkovcová, Radka: Renesance zobcové flétny na příkladu tvorby Alana Davise. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Pavel Novák: Zdeněk Fibich: Symfonie č. 2. Katedra muzikologie FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Růžena Krhutová: Zdeněk Fibich: Malířské studie, op. 56. Katedra muzikologie FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Věra Fišarová: Edvard Hagerup Grieg v českých zemích. Katedra muzikologie FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Petr Špalek: Osobnost a dílo Henryka Mikołaje Góreckého. Petr Špalek: Osobnost a dílo Henryka Mikołaje Góreckého. 2007.
Kopecký J. Tomáš Kráčmar: Rané symfonické básně Zdeňka Fibicha. Tomáš Kráčmar: Rané symfonické básně Zdeňka Fibicha. 2007.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Music in the Czech Lands 1 KMU/HČZ1 ZS Se 0
Music in the Czech Lands 1 KMU/HČZ1 ZS 0
Ph.D. Thesis KMU/9ODP ZS 0
Ph.D. Thesis KMU/9ODP LS 0
State Doctoral Exam KMU/9SDZK ZS 0
State Doctoral Exam KMU/9SDZK LS 0
Recent Research in Modern Music History KMU/91AND ZS 0
Contribution to the National Conference 1 KMU/91BD1 ZS 0
Contribution to the National Conference 1 KMU/91BD1 LS 0
Contribution to the National Conference 2 KMU/91BD2 ZS 0
Contribution to the National Conference 2 KMU/91BD2 LS 0
Contribution to the National Conference 3 KMU/91BD3 LS Cv 0
Publication Jimp, ERIH Int1, Scopus KMU/91BJI ZS 0
Publication Jimp, ERIH Int1, Scopus KMU/91BJI LS 0
Publication Jneimp, ERIH INT2 KMU/91BJN ZS 0
Publication Jneimp, ERIH INT2 KMU/91BJN LS 0
Publication 1 Jrec, ERIH NAT 1 KMU/91BJ1 ZS 0
Publication 1 Jrec, ERIH NAT 1 KMU/91BJ1 LS 0
Publication 1 Jrec, ERIH NAT 2 KMU/91BJ2 ZS 0
Publication 1 Jrec, ERIH NAT 2 KMU/91BJ2 LS 0
Publication 1 Jrec, ERIH NAT 3 KMU/91BJ3 ZS 0
Publication 1 Jrec, ERIH NAT 3 KMU/91BJ3 LS 0
Contribution to the International Conference 1 KMU/91BK1 ZS 0
Contribution to the International Conference 1 KMU/91BK1 LS 0
Contribution to the International Conference 2 KMU/91BK2 ZS 0
Contribution to the International Conference 2 KMU/91BK2 LS 0
Music in the Czech Lands 2 KMU/HČZ2 LS 0
Music in the Czech Lands 2 KMU/HČZ2 LS Se 0
Internship Abroad of up to 7 Days KMU/91CS1 ZS 0
Internship Abroad of up to 7 Days KMU/91CS1 LS 0
Internship Abroad of up to 30 Days KMU/91C30 ZS 0
Internship Abroad of up to 30 Days KMU/91C30 LS 0
Internship Abroad over 30 Days KMU/91C90 ZS 0
Internship Abroad over 30 Days KMU/91C90 LS 0
Current Research in Musicology 1 KMU/92AM1 ZS Se 0
Current Research in Musicology 2 KMU/92AM2 ZS Se 0
Bachelor Thesis Opponent Review 1 KMU/94OB1 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 1 KMU/94OB1 LS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 2 KMU/94OB2 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 2 KMU/94OB2 LS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 3 KMU/94OB3 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 3 KMU/94OB3 LS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 4 KMU/94OB4 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 4 KMU/94OB4 LS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 5 KMU/94OB5 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 6 KMU/94OB6 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 7 KMU/94OB7 ZS 0
Bachelor Thesis Opponent Review 8 KMU/94OB8 ZS 0
Bachelor Thesis Supervision 1 KMU/94VB1 ZS 0
Bachelor Thesis Supervision 1 KMU/94VB1 LS 0
Bachelor Thesis Supervision 2 KMU/94VB2 ZS 0
Bachelor Thesis Supervision 2 KMU/94VB2 LS 0
Bachelor Thesis Supervision 3 KMU/94VB3 ZS 0
Bachelor Thesis Supervision 3 KMU/94VB3 LS 0
Teaching of the Course 1 KMU/94V1 ZS 0
Teaching of the Course 1 KMU/94V1 LS 0
Teaching of subject 10 KMU/94V10 LS 0
Teaching of the Course 2 KMU/94V2 ZS 0
Teaching of the Course 2 KMU/94V2 LS 0
Teaching of the Course 3 KMU/94V3 ZS 0
Teaching of the Course 3 KMU/94V3 LS 0
Teaching of the Course 4 KMU/94V4 ZS 0
Teaching of the Course 4 KMU/94V4 LS 0
Teaching of the Course 5 KMU/94V5 ZS 0
Teaching of the Course 5 KMU/94V5 LS 0
Teaching of the Course 6 KMU/94V6 ZS 0
Teaching of the Course 6 KMU/94V6 LS 0
Teaching of the Course 7 KMU/94V7 ZS 0
Teaching of the Course 7 KMU/94V7 LS 0
Teaching of the Course 8 KMU/94V8 ZS 0
Teaching of the Course 8 KMU/94V8 LS 0
Teaching of subject 9 KMU/94V9 LS 0
Submission PhD. Thesis KMU/95DP ZS 0
Submission PhD. Thesis KMU/95DP LS 0
Dissertation Seminar A KMU/95DSA LS Se 0
Dissertation Seminar B KMU/95DSB LS Se 0
19th-Century Music 1 KMU/H19-1 ZS Se 1
19th-Century Music 1 KMU/H19-1 ZS 1
Staging of Janáček's operas in the transformation of the time KMU/IJO LS 1
Staging of Janáček's operas in the transformation of the time KMU/IJO LS Se 1
Dissertation Seminar C KMU/95DSC LS Se 0
Dissertation Seminar D KMU/95DSD LS Se 0
Seminar to Diploma Thesis 1 KMU/KK1 ZS Se 0
BA Thesis KMU/BCDU ZS 0
Survey of the History of Musical, Visual and Dramatic Arts KMU/BSZU1 ZS 0
Aesthetics and General Theory of Art KMU/BSZU2 ZS 0
Social Sciences KMU/BSZU3 ZS 0
History and Theory of Music KMU/MSZK1 ZS 0
Music Aesthetics KMU/MSZK2 ZS 0
Methods of Musicology KMU/MSZK3 ZS 0
Bachelor Final State Examination KMU/BSZZU ZS 0
Use of foreign language for bachelor thesis KMU/CIZJK ZS Cv 0
History of European Music 1 KMU/PDU1 ZS 2
History of European Music 1 KMU/PEUS1 ZS Se 0
History of European Music 1 KMU/PEU1 ZS 0
History of European Music 1 KMU/PEU1 ZS Se 0
History of European Music 2 KMU/PEU2 LS 0
History of European Music 2 KMU/PEU2 LS Se 0
Listening to Music History 1 KMU/PKD1 ZS Se 1
History of European Music 1 KMU/DEH1 ZS 2
History of European Music 1 KMU/DEH1 ZS Se 1
History of European Music 2 KMU/DEH2 LS Se 1
History of European Music 2 KMU/DEH2 LS 2
Conducting KMU/ŘPS LS Se 0
Thesis Seminar 4 KMU/DIPS4 LS Se 0
Thesis Seminar 2 KMU/DISE2 LS Se 0
Seminar to Diploma Thesis 1 KMU/SMO1 ZS Se 0
19th-Century Music 1 KMU/D19K1 ZS Se 0
19th-Century Music 1 KMU/D19K1 ZS 0
19th-Century Music 2 KMU/D19K2 ZS Se 0
19th-Century Music 2 KMU/D19K2 ZS 0
19th-Century Music 2 KMU/D19-2 LS 1
19th-Century Music 2 KMU/D19-2 LS Se 1
Survey of Czech Music 1 KMU/ESU1 ZS 2
Didaktika hudební výchovy II. ICV/DIHV2 LS Se 0
Fundamentals of Choral Conducting KMU/ZSB LS Se 0

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KARLÍK FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2021
PASTIRČÁK FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2023
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)