doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633287

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.12

docent

ČLÁNEK
Kopecký J., Křupková L. The „Slavic Spirit“ and the Opera Scene in Olomouc, 1830–1920. Studia Musicologica. 2017.
Kopecký J., Válek F. Emanuel Chvála a česká národní hudba. Opus musicum. 2015.
Kopecký J. Co může slyšet naše ucho? Musicologica Brunensia. 2013.
Křupková L., Kopecký J. Olomoucká opera v letech 1830–1920 a její vztahy k Vídni. Theatralia. 2013.
Kopecký J. Michael William Balfe on the Olomouc Operatic Scene. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2012.
Kopecký J. Der Direktor Friedrich Blum im Olmützer Theater und das Revolutionsjahr 1848. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2011.
Koptová M. Tschechisches und deutsches musikalisches Prag vor dem 1. Weltkrieg. Persönlichkeit des Musikkritikers und -schriftstellers Richard Batkas. In Kopecký J. (Eds.) AUPO Philosophica - Aesthetica, Musicologica Olomucensia. 2011.
Kopecký J. Divadlo hudby, experiment mezi popularizaci a uměním. Bohemica Olomucensia. 2010.
Kopecký J. From Melodrama to Opera via Music Drama and Historical Reprises. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Kopecký J. Hudební dramatik Zdeněk Fibich. Hudební rozhledy. 2010.
Kopecký J. Zdeněk Fibich, ein mitteleuropäischer Komponist am Ende des 19. Jahrhunderts: Konferenzbericht. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Kopecký J. Experimente mit der Tradition: ?Sestra Paskalina? und ?Juliette? Österreichische Musikzeitschrift. 2009.
Kopecký J. Hudební festival Mladé pódium v komorní podobě. Hudební rozhledy. 2009.
Kopecký J. Mladé pódium 2008 půjde k pramenům. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Za Henrykem Mikołajem Góreckim do Zakopaného. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. K životnímu jubileu Ivana Poledňáka. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Mladé pódium zve na střetnutí severu a jihu. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Søren Kierkegaard a smyslová/smyslná bezprostřednost hudby aneb Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2007.
Kopecký J. Fibichova hudba pro oči. Opus musicum. 2006.
Kopecký J. Foreword. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Kopecký J. Mladé pódium v novém městě. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Nadace Leoše Janáčka. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Zdeněk Fibich´s Work and Life Changed by a Literature. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Kopecký J. Do Karlových Varů za pramenem živé inspirace. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Do Norimberku za Fibichem. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Otakar Hostinský bez systému. Hudební rozhledy. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopecký J. Opery Zdeňka Fibicha na libreta Anežky Schulzové. Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopecký J. Od lidové písně k Fryderyku Chopinovi. In Machalíková P. (Eds.) Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. 2020.
Kopecký J. Fryderyk Chopin and the Concept of ´Czech-Slavic Style´. In Poniatowska I., Chechlińska Z. (Eds.) Chopin 1810–2010, Ideas, Interpretations, Influence. 2017.
Kopecký J. Smetanovi a Týn. In Kopecký F. (Eds.) Z hudební historie Hranicka a Lipenska. 2015.
Kopecký J. Česká hudební věda a česká hudba: nechtěné soužití? In Hrdina M. (Eds.) Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 2014.
Kopecký J. Piano Miniatures as Music for the Eyes. In Malecka T. (Eds.) Music: Function And Value. Proceedings of the 11th International Congress On Musical Signification. 2013.
Kopecký J. „Pod sladkým nebem Italie, kde s hudbou vlna o břeh bije.“ Italská opera 19. století jako zosobnění melodie. In Hojda Z. (Eds.) Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. 2012.
Kopecký J. Divadelní ředitel mezi společenskými ideály a vlastní kariérou. In Peisertová L. (Eds.) Zločin a trest v české kultuře 19. století. 2011.
Kopecký J. Prague in 1895: A village in the city and production of Czech opera. In Loos H. (Eds.) Bericht über den XIV. internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung. Band 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2011.
Kopecký J. Foersterova Eva, Julius Zeyer a Louis Gallet. In . (Eds.) Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století. 2010.
Kopecký J. Foerster´s Eva, Julius Zeyer, and Louis Gallet. In Smetáčková M. (Eds.) Josef Bohuslav Foerster on the Threshold of the 21st Century. 2010.
Kopecký J. The Opera Šárka by Zdeněk Fibich. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Kopecký J. Wagnerism in the Czech Lands around 1900. In Macek P. (Eds.) Musicologica Brunensia. 2009.
Kopecký J. Řekové u českých skladatelů 19. století. In . (Eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. 2008.
KNIHA - CELEK
Křupková L., Kopecký J., Beckerman M., Beveridge D., Nouza Z., Tyrrell J., Fiehler J., Ottlová M., Karlík F. Czech Music Around 1900. 2017.
Kopecký J., Kráčmar T. Zdeněk Fibich: Královna Ema, Hakon. Zdeněk Fibich: Královna Ema, Hakon. 2009.
Kopecký J. Zdeněk Fibich. Stopy života a díla. Univerzita Palackého v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století. Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století. 2008.
Kopecký J. Přehled dějin hudby 19. století. Přehled dějin hudby 19. století. 2007.
Kopecký J. Hudba 19. století. Středisko distančního vzdělávání UP Olomouc. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Křupková L., Kopecký J. Das Olmützer Provinztheater und seine Beziehung zu Marburg und Laibach. Das Olmützer Operntheater als Modell zur Herausbildung eines nationalen Theaters im Rahmen der Österreichischen Monarchie. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju. The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries. 2019.
Kopecký J., Křupková L. Olomouc᾽s „Half-Year“ Provincial Theatre and Its Repertoire. Opera as Institution. Networks and Professions (1730–1917). 2019.
Křupková L., Kopecký J. Die deutsche Oper in Olmütz (1830-1920): Bemühungen um eine Nachahmung der Bühne der Metropole. Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hudobné divadlo v priestore a čase. 2015.
Kopecký J. Opera. Dějiny hudby V. Hudba 19. století. 2013.
Kopecký J. Josef Bohuslav Foerster’s Lyric Opera Eva, Julius Zeyer, and Louis Gallet. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2012.
Kopecký J. Opera. In Hrčková N. (Eds.) Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. 2010.
Kopecký J. Ztělesněná hudba a strženost tělem. In . (Eds.) Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 2010.
Kopecký J. Antonín Šilhan. In Macek P. (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Jaroslav Šeda ? profil hudebního kritika a popularizátora. In . (Eds.) Prezentácie - konfrontácie 2009. 2009.
Kopecký J. Jaroslav Vanický. In Macek P. (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Manipulovaný a manipulující starý hudebník. In . (Eds.) Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? 2009.
Kopecký J. Marta Ottlová. Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Milan Pospíšil. In Macek P. (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Kopecký J. Obtížně zhudebňovaný Julius Zeyer. In Kudrnáč J. (Eds.) Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 2009.
Kopecký J. Julius Zeyer a hudebně-dramatická dílo českých skladatelů. In Baťa J. (Eds.) Miscellanea z výročních konferencí České hudební společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. 2008.
Kopecký J. Urbánkové vydávají, prodávají a organizují. Komponují? Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. 2007.
ABSTRAKT
Kopecký J. Fryderyk Chopin and the Concept of ?Czechoslavonic Style? 3 Między narodowy Konfres CHOPIN 1810?2010, Idee ? Interpretacje ? Oddziaływania (The Third International Congress CHOPIN 1810?2010, Ideas ? Interpretations ? Influence). 2010.
Kopecký J. Piano miniatures as music for eyes. XI International Congress on Music Signification, Music: Function and Value, 27. 9.?2. 10. 2010. 2010.
Kopecký J. Prague in the year 1895: a Village in the City and the Production of Czech Operas. 14. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung ?Musik-Stadt?, 28. 9.?3. 10. 2008. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopecký J. Brutal and Hysterical Romantic on Pragues Opera Stage around 1900. 45th International Musicological Colloquium, The Melancholic Muse, New Currents in Music, c. 1900. 2010.
Kopecký J. Piano Miniatures as Music for Eyes. XI International Congress on Music Signification, Music: Function and Value 27. 9.?2. 10. 2010. 2010.
Kopecký J. Bohuslav Martinů ? světoběžník z Vysočiny. Festival Dvořákova Olomouc. 2009.
Kopecký J. Bohuslav Martinů´s Personal Style ? Czech Roots and French Music. Université Jean-Monnet, Faculté arts, lettres, langues, Département de Musicologie. 2009.
Kopecký J. Kosmopolitní a český skladatel Bohuslav Martinů. Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, hudební sekce. 2009.
Kopecký J. Symfonické básně českých skladatelů. Letní škola slovanských studií. 2009.
Kopecký J. 19th Century Czech Opera and French Repertoire. Université Jean-Monnet, Faculté arts, lettres, langues, Département de Musicologie. 2009.
Kopecký J. Antonín Dvořák´s Symphony "From the New World" and symphonic poem "Water Goblin". National University of Ireland, Music Department, Maynooth. 2008.
Kopecký J. Bohuslav Martinů. Letní škola slovanských studií FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Francouzští skladatelé a jejich cesty na jih. Moravská filharmonie Olomouc. 2008.
Kopecký J. Hudba v českých zemích kolem roku 1900 (čtyři studie). Filozofická fakulta UPOL. 2008.
Kopecký J. Leoš Janáček ? a compores between Romantic and Antiromantic Aesthetics. Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musikwissenchaft. 2008.
Kopecký J. Ruggiero Leoncavallo: Komedianti, Giacomo Puccini: Gianni Schicchi. Národní divadlo Brno, Janáčkova opera. 2008.
Kopecký J. Sources of Czech National Music. National University of Ireland, Music Department, Maynooth. 2008.
Kopecký J. Zwischen Wagner-Nachfolge und tschechischem Nationalstil. Zu den Opern von Zdeněk Fibich. Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musikwissenchaft, Wagner-Verband. 2008.
Kopecký J. A. Dvořák: "Tedy Brahms se zajímá o mé věci!". Dvořákova Olomouc 11. 5.-3. 6. 2007. 2007.
Kopecký J. Antonín Dvořák. Letní škola slovanských studií. 2007.
Kopecký J. Czech Composers and Polish Music. Muzikologický institut Jagelonské univerzity. 2007.
Kopecký J. Hlas severu. Mladé pódium 2007, Hudba severu a jihu. 2007.
Kopecký J. Leoš Janáček. Letní škola slovanských studií. 2007.
Kopecký J. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Musicologica Olomucensia VIII. In Kopecký J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
RECENZE
Kopecký J. Dvořákova Olomouc lákala i experimentovala. Hudební rozhledy. .
Kopecký J. Úspěšná Hippodamie v jednom večeru. Hudební rozhledy. 2010.
Kopecký J., Koutná M. Nový festival soudobé hudby - MusicOlomouc. Opus musicum. 2009.
Kopecký J., Nevrlý J. Nový festival v Olomouci uvádí soudobou hudbu. Hudební rozhledy. 2009.
Kopecký J. Smetanův Dalibor a přepracovaným libretem. Hudební rozhledy. 2009.
Kopecký J. Bludný Holanďan a bláznivá Senta. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Julie a Mercutio zvou na olomouckého Romea. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Liché jubileum Dvořákovy Olomouce. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Olomouc zahájila koncertní sezónu. A jak! Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Prameny Mladého pódia 2008. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Skvělý Jaroslav Kyzlink. Hudební rozhledy. 2008.
Kopecký J. Dvořákova Olomouc pošesté. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Festival Theatrum Kuks. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Guitar4mation. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Jak se dělá dokument o Josefu Sukovi. Harmonie. 2007.
Kopecký J. Ženatý a Šporcl vyprodaly olomouckou Redutu. Hudební rozhledy. 2007.
Kopecký J. Jak Pitínský vraždí v Hippodamii. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Jan Vojtek v Olomouci. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Jásot nad Jenůfou v Brně. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. John Cage na Expozici nové hudby. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Koncertní melodram přitahuje. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Kuks ? hlava plná nápadů. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Premiéra Mladého pódia v Pardubicích. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Šostakovičovo vítězství v Olomouci. Hudební rozhledy. 2006.
Kopecký J. Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Expozice Nové hudby: ?Už je konec?? Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Kdo zářil na Mladém pódiu? Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Milan Paľa, houslista. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Mladé pódium ukazuje budoucnost hudby. Mladá fronta Dnes. 2005.
Kopecký J. Moravec a Mozart v Brně. Hudební rozhledy. 2005.
Kopecký J. Ze scény Komorní opery hudební fakulty JAMU. Hudební rozhledy. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kopecký J. Divadelní ředitel mezi společenskými ideály a vlastní kariérou. 30. sympozium k problematice 19. století, Zločin a trest v české kultuře 19. století, Plzeň. 2009.
Kopecký J. Fryderyk Chopin and the Concept of ?Czechoslavonic Style? 3 Między narodowy Konfres CHOPIN 1810?2010, Idee ? Interpretacje ? Oddziaływania (The Third International Congress CHOPIN 1810?2010, Ideas ? Interpretations ? Influence), 25. 2.?1 . 3. 2010. 2009.
Kopecký J. Revoluční rok 1848 v německé opeře v Olomouci. Hudba v Olomouci a na střední Moravě. Historie a současnost VII. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Kopecký J. Lektorský posudek na práci PhDr. Lenky Křupkové, Ph.D. Korespondence Vítězslava Nováka s nakladatelstvím Univerzální edice. Lektorský posudek na práci PhDr. Lenky Křupkové, Ph.D. Korespondence Vítězslava Nováka s nakladatelstvím Univerzální edice. 2007.
PROJEKT
Kopecký J., Borková V. Mezinárodní festival mladých umělců Mladé pódium. Fórum mladých, o.s., člen AHUV. 2008.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Kopecký J. Musicologica Olomucensia 12. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
UMĚLECKÉ DÍLO
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Festival pěveckých sborů, Nechanice, 29. 5. 2010. 2010.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Evangelický kostel, Choceň, 9. 12. 2009. 2009.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Festival pěveckých sborů, Nechanice 2009. 2009.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorní sboru Cantus. Komorní smíšený sbor Cantus, Choceň. 2008.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Evangelický kostel, Choceň, 12. 12. 2008. 2008.
Kopecký J. Koncert smíšeného komorního sboru Cantus. Kostel sv. Martina, Zámrsk, 21. 9. 2008. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Kostková A. Alena Kostková: Píseň v české opeře 2. poloviny 19. století. In Kopecký J. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2012.
Kopecký J. Michaela Vostřelová: Raná vokální tvorba Bohuslava Martinů. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2010.
Kopecký J. Pavel Novák: Poličský kapelník František Preisler (1853-1928). Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2010.
Kopecký J. Veronika Fousková: Židovská liturgická hudba: Rodina Neufeldových. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2010.
Kopecký J. Jansová, Lenka: Jindřich Praveček, houslista, skladatel a dirigent. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Koptová, Markéta: Richard Batka: Die Musik in Böhmen. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Melín, Zdeněk: Počátky Hudební mládeže v Československu 1948?1971. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Rozkovcová, Radka: Renesance zobcové flétny na příkladu tvorby Alana Davise. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. 2009.
Kopecký J. Pavel Novák: Zdeněk Fibich: Symfonie č. 2. Katedra muzikologie FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Růžena Krhutová: Zdeněk Fibich: Malířské studie, op. 56. Katedra muzikologie FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Věra Fišarová: Edvard Hagerup Grieg v českých zemích. Katedra muzikologie FF UPOL. 2008.
Kopecký J. Petr Špalek: Osobnost a dílo Henryka Mikołaje Góreckého. Petr Špalek: Osobnost a dílo Henryka Mikołaje Góreckého. 2007.
Kopecký J. Tomáš Kráčmar: Rané symfonické básně Zdeňka Fibicha. Tomáš Kráčmar: Rané symfonické básně Zdeňka Fibicha. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.