Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Avatar
Contact

585633278

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.14

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 12:15–13:00 3.14
Irregular
26.10.2021 13:00–13:45 3.14
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stratilková M. Hudební časovost v pojmech Edmunda Husserla. In Baťa J. (Eds.) Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. 2008.
ČLÁNEK
Stratilková M. Hudební analýza – fenomenologický návod? Hudební výchova. 2017.
Stratilková M. Hans Mersmann and the Analysis of the New Music. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2015.
Stratilková M. Music in Jean-Paul Sartre’s Philosophy. Musicologica Olomucensia. 2011.
Stratilková M. Estetické názory Jaroslava Volka. Estetika. 2005.
Stratilková M., Berná L. Hudba z Českých zemí ve švédských archivech. Czech Music. 2002.
Stratilková M. Estetické názory Jaroslava Volka. Estetika. 2005.
Stratilková M. Neuroscience with Music (5 September 2019, Berlin). Musicologica Olomucensia. 2019.
Stratilková M., Berná L. Hudební památky z českých zemí ve švédských archivech. Opus musicum. 2001.
Stratilková M. Otakar Zich a Moritz Geiger o recepci uměleckého díla. Muzikologické fórum. 2012.
Stratilková M. Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2016.
Stratilková M. Editorial. Musicologica Olomucensia. 2019.
Stratilková M. Husserlian Notion of Inner Perception, Sound Qualities and the Philosophy of Music in Geiger. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 2016.
Stratilková M. The Place of Music in Alfred Schütz´s Life-World. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Stratilková M. Eduard Hanslick’s Legacy in Moritz Geiger’s Music Aesthetics. Musicologica Olomucensia. 2018.
Stratilková M. Husserlian Tradition in the Conceptions of Musical Time. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Stratilková M. Irreality of a Work of Musik in Phenomenological Aesthetics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KAPITOLA V KNIZE
Stratilková M. Volek, Jaroslav. In . (Eds.) Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2007.
Stratilková M. Ingardenovo pojetí hudebního díla a etnická hudba. In . (Eds.) Proměny hudby v měnícím se světě. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Stratilková M., Poledňák I. Volek, Jaroslav. In . (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Stratilková M., POLEDŇÁK I. Ke stavu výuky předmětu hudební estetika na českých a vybraných zahraničních vysokých školách. Nový koncept studia předmětu hudební estetika. 2005.
Stratilková M. Husserl, Edmund. In . (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Stratilková M. Neuroscience with Music. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Stratilková M., Poledňák I. Pracovní setkání hudebních estetiků-pedagogů. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.