Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633278

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.14

odborný asistent

ČLÁNEK
Stratilková M. Editorial. Musicologica Olomucensia. 2019.
Stratilková M. Neuroscience with Music (5 September 2019, Berlin). Musicologica Olomucensia. 2019.
Stratilková M. Eduard Hanslick’s Legacy in Moritz Geiger’s Music Aesthetics. Musicologica Olomucensia. 2018.
Stratilková M. Hudební analýza – fenomenologický návod? Hudební výchova. 2017.
Stratilková M. Husserlian Notion of Inner Perception, Sound Qualities and the Philosophy of Music in Geiger. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 2016.
Stratilková M. Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2016.
Stratilková M. Hans Mersmann and the Analysis of the New Music. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2015.
Stratilková M. Otakar Zich a Moritz Geiger o recepci uměleckého díla. Muzikologické fórum. 2012.
Stratilková M. Music in Jean-Paul Sartre’s Philosophy. Musicologica Olomucensia. 2011.
Stratilková M. Irreality of a Work of Musik in Phenomenological Aesthetics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Stratilková M. Husserlian Tradition in the Conceptions of Musical Time. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2009.
Stratilková M. The Place of Music in Alfred Schütz´s Life-World. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2006.
Stratilková M. Estetické názory Jaroslava Volka. Estetika. 2005.
Stratilková M. Estetické názory Jaroslava Volka. Estetika. 2005.
Stratilková M., Berná L. Hudba z Českých zemí ve švédských archivech. Czech Music. 2002.
Stratilková M., Berná L. Hudební památky z českých zemí ve švédských archivech. Opus musicum. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stratilková M. Hudební časovost v pojmech Edmunda Husserla. In Baťa J. (Eds.) Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Stratilková M. Ingardenovo pojetí hudebního díla a etnická hudba. In . (Eds.) Proměny hudby v měnícím se světě. 2007.
Stratilková M. Volek, Jaroslav. In . (Eds.) Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Stratilková M., Poledňák I. Pracovní setkání hudebních estetiků-pedagogů. 2005.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Stratilková M. Husserl, Edmund. In . (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Stratilková M., Poledňák I. Volek, Jaroslav. In . (Eds.) Český hudební slovník osob a institucí. 2009.
Stratilková M., POLEDŇÁK I. Ke stavu výuky předmětu hudební estetika na českých a vybraných zahraničních vysokých školách. Nový koncept studia předmětu hudební estetika. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Stratilková M. Neuroscience with Music. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)