doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633285

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

Docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady (1. 10. 2016 – )

Výbor vědecké společnosti

  • Česká společnost pro hudební vědu (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Clavibus unitis (člen, 2014–)
  • Hudební věda (člen, 2014–2019)
KAPITOLA V KNIZE
Spáčilová J. Unknown Mass Compositions by Antonio Caldara in Moravian Music Archives. In Jonášová M., Volek T. (Eds.) Antonio Caldara nel suo tempo. 2017.
Spáčilová J. Lichtensteinská sbírka v kontextu českých hudebních inventářů z konce 17. století. In Fajtlová K. (Eds.) Kroměřížský hudební archiv I. Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 2018.
Spáčilová J. Die Lichtenstein-Sammlung im Kontext der Musikalieninventare aus den böhmischen Ländern am Ende des 17. Jahrhunderts. In Fajtlová K., Černý J. (Eds.) Musikarchiv Kremsier I. Die Musiksammlung des Bischofs Karl von Lichtenstein-Castelcorno. 2018.
Spáčilová J. Opera na vyškovském zámku za kardinála Schrattenbacha. Zámek ve Vyškově. Od biskupského sídla k muzeu. 2018.
Spáčilová J. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770. 2013.
Spáčilová J. Local Conditions of Pasticcio Production and Reception : Between Prague, Wrocław and Moravia. In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Operatic Pasticcios in 18th-Century Europe : Contexts, Materials and Aesthetics. 2021.
Spáčilová J. Soloists of the Opera Productions in Brno, Holešov, Kroměříž and Vyškov. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part I). In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges. 2016.
ČLÁNEK
Spáčilová J. Počátky opery ve Slezsku – současný stav pramenů. Musicologica Brunensia. 2016.
Fukač J., Kroupa JK., Spáčilová J. Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. Antiqua Cuthna. 2015.
Spáčilová J. Vztah Carla Ditterse k Olomouci. Musicologica Olomucensia. 2019.
Spáčilová J. Hudební Olomouc 2. Hudba v období baroka. Harmonie. 2020.
Spáčilová J. František Xaver Richter a jeho Requiem. Harmonie. 2015.
Spáčilová J. Quellen zu Wiener Oratorien in Kremsier. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. 2017.
Spáčilová J. Odraz hudebních kontaktů olomouckých biskupů 18. století v kroměřížské hudební sbírce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2015.
KNIHA - CELEK
Spáčilová J., Perutková J., Kroupa JK. František Antonín Míča: Operosa terni colossi moles. 2016.
Spáčilová J. Benedetto Marcello: Divadlo podle módy. In Šmíd O., Hartmanová A. (Eds.) 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.