doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633285

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

Docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady (1. 10. 2016 – )

Výbor vědecké společnosti

  • Česká společnost pro hudební vědu (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Opus musicum (člen, 2021–)
  • Clavibus unitis (člen, 2014–)
  • Hudební věda (člen, 2014–2019)
Selected publications
Jurášková K., Spáčilová J. Italská opera na holešovském zámku v době Františka Antonína Rottala. 2019. (KNIHA - CELEK)
Spáčilová J. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha. 2018. (KNIHA - CELEK)
Spáčilová J., Kopecký J. Répertoire International de la Presse Musicale. Hudební listy 1870-1875. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Spáčilová J. Hudební Olomouc 2. Hudba v období baroka. Harmonie. 2020.
Spáčilová J. Vztah Carla Ditterse k Olomouci. Musicologica Olomucensia. 2019.
Spáčilová J. Quellen zu Wiener Oratorien in Kremsier. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. 2017.
Spáčilová J. Počátky opery ve Slezsku – současný stav pramenů. Musicologica Brunensia. 2016.
Fukač J., Kroupa JK., Spáčilová J. Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. Antiqua Cuthna. 2015.
Spáčilová J. František Xaver Richter a jeho Requiem. Harmonie. 2015.
Spáčilová J. Odraz hudebních kontaktů olomouckých biskupů 18. století v kroměřížské hudební sbírce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2015.
KNIHA - CELEK
Spáčilová J. Benedetto Marcello: Divadlo podle módy. In Šmíd O., Hartmanová A. (Eds.) 2020.
Spáčilová J., Perutková J., Kroupa JK. František Antonín Míča: Operosa terni colossi moles. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Spáčilová J. Local Conditions of Pasticcio Production and Reception : Between Prague, Wrocław and Moravia. In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Operatic Pasticcios in 18th-Century Europe : Contexts, Materials and Aesthetics. 2021.
Spáčilová J. Die Lichtenstein-Sammlung im Kontext der Musikalieninventare aus den böhmischen Ländern am Ende des 17. Jahrhunderts. In Fajtlová K., Černý J. (Eds.) Musikarchiv Kremsier I. Die Musiksammlung des Bischofs Karl von Lichtenstein-Castelcorno. 2018.
Spáčilová J. Lichtensteinská sbírka v kontextu českých hudebních inventářů z konce 17. století. In Fajtlová K. (Eds.) Kroměřížský hudební archiv I. Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 2018.
Spáčilová J. Opera na vyškovském zámku za kardinála Schrattenbacha. Zámek ve Vyškově. Od biskupského sídla k muzeu. 2018.
Spáčilová J. Unknown Mass Compositions by Antonio Caldara in Moravian Music Archives. In Jonášová M., Volek T. (Eds.) Antonio Caldara nel suo tempo. 2017.
Spáčilová J. Soloists of the Opera Productions in Brno, Holešov, Kroměříž and Vyškov. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part I). In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges. 2016.
Spáčilová J. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
UHLÍŘ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)