doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633285

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

Docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 10. 2016 – )

Výbor vědecké společnosti

  • Česká společnost pro hudební vědu (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Clavibus unitis (člen, 2014–)
  • Hudební věda (člen, 2014–2019)
ČLÁNEK
Spáčilová J. Hudební Olomouc 2. Hudba v období baroka. Harmonie. 2020.
Spáčilová J. Vztah Carla Ditterse k Olomouci. Musicologica Olomucensia. 2019.
Spáčilová J. Quellen zu Wiener Oratorien in Kremsier. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. 2017.
Spáčilová J. Počátky opery ve Slezsku – současný stav pramenů. Musicologica Brunensia. 2016.
Fukač J., Kroupa JK., Spáčilová J. Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. Antiqua Cuthna. 2015.
Spáčilová J. František Xaver Richter a jeho Requiem. Harmonie. 2015.
Spáčilová J. Odraz hudebních kontaktů olomouckých biskupů 18. století v kroměřížské hudební sbírce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2015.
KNIHA - CELEK
Spáčilová J. Benedetto Marcello: Divadlo podle módy. In Šmíd O., Hartmanová A. (Eds.) 2020.
Spáčilová J., Perutková J., Kroupa JK. František Antonín Míča: Operosa terni colossi moles. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Spáčilová J. Die Lichtenstein-Sammlung im Kontext der Musikalieninventare aus den böhmischen Ländern am Ende des 17. Jahrhunderts. In Fajtlová K., Černý J. (Eds.) Musikarchiv Kremsier I. Die Musiksammlung des Bischofs Karl von Lichtenstein-Castelcorno. 2018.
Spáčilová J. Lichtensteinská sbírka v kontextu českých hudebních inventářů z konce 17. století. In Fajtlová K. (Eds.) Kroměřížský hudební archiv I. Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 2018.
Spáčilová J. Opera na vyškovském zámku za kardinála Schrattenbacha. Zámek ve Vyškově. Od biskupského sídla k muzeu. 2018.
Spáčilová J. Unknown Mass Compositions by Antonio Caldara in Moravian Music Archives. In Jonášová M., Volek T. (Eds.) Antonio Caldara nel suo tempo. 2017.
Spáčilová J. Soloists of the Opera Productions in Brno, Holešov, Kroměříž and Vyškov. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part I). In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges. 2016.
Spáčilová J. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.