doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633285

Katedra muzikologie

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

Docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 10. 2016 – )

Výbor vědecké společnosti

  • Česká společnost pro hudební vědu (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Opus musicum (člen, 2021–)
  • Clavibus unitis (člen, 2014–)
  • Hudební věda (člen, 2014–2019)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Jurášková K., Spáčilová J. Italská opera na holešovském zámku v době Františka Antonína Rottala. 2019. (KNIHA - CELEK)
Spáčilová J. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha. 2018. (KNIHA - CELEK)
Spáčilová J., Kopecký J. Répertoire International de la Presse Musicale. Hudební listy 1870-1875. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Spáčilová J. Hudební Olomouc 2. Hudba v období baroka. Harmonie. 2020.
Spáčilová J. Vztah Carla Ditterse k Olomouci. Musicologica Olomucensia. 2019.
Spáčilová J. Quellen zu Wiener Oratorien in Kremsier. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. 2017.
Spáčilová J. Počátky opery ve Slezsku – současný stav pramenů. Musicologica Brunensia. 2016.
Fukač J., Kroupa JK., Spáčilová J. Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. Antiqua Cuthna. 2015.
Spáčilová J. František Xaver Richter a jeho Requiem. Harmonie. 2015.
Spáčilová J. Odraz hudebních kontaktů olomouckých biskupů 18. století v kroměřížské hudební sbírce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2015.
KNIHA - CELEK
Spáčilová J. Benedetto Marcello: Divadlo podle módy. In Šmíd O., Hartmanová A. (Eds.) 2020.
Spáčilová J., Perutková J., Kroupa JK. František Antonín Míča: Operosa terni colossi moles. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Spáčilová J. Local Conditions of Pasticcio Production and Reception : Between Prague, Wrocław and Moravia. In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Operatic Pasticcios in 18th-Century Europe : Contexts, Materials and Aesthetics. 2021.
Spáčilová J. Die Lichtenstein-Sammlung im Kontext der Musikalieninventare aus den böhmischen Ländern am Ende des 17. Jahrhunderts. In Fajtlová K., Černý J. (Eds.) Musikarchiv Kremsier I. Die Musiksammlung des Bischofs Karl von Lichtenstein-Castelcorno. 2018.
Spáčilová J. Lichtensteinská sbírka v kontextu českých hudebních inventářů z konce 17. století. In Fajtlová K. (Eds.) Kroměřížský hudební archiv I. Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 2018.
Spáčilová J. Opera na vyškovském zámku za kardinála Schrattenbacha. Zámek ve Vyškově. Od biskupského sídla k muzeu. 2018.
Spáčilová J. Unknown Mass Compositions by Antonio Caldara in Moravian Music Archives. In Jonášová M., Volek T. (Eds.) Antonio Caldara nel suo tempo. 2017.
Spáčilová J. Soloists of the Opera Productions in Brno, Holešov, Kroměříž and Vyškov. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part I). In Zur Nieden G., Over B. (Eds.) Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges. 2016.
Spáčilová J. Kirchenmusik Wiener Komponisten in Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
UHLÍŘ FIF Teorie a dějiny hudebního umění 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)