Databáze

Soubor baletu profesionálního českého divadla v Olomouci
v letech 1920–2000

(IGA – č. p. 432100691)

Projekt vznikl na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci studentské grantové soutěže. Cílem projektu bylo při práci s archivními materiály postihnout situaci souboru v daném časovém rozmezí, sestavit databázi premiér, pokusit se o rekonstrukci obsazení a vytvořit medailonky předních osobností. Oproti plánovaným předpokladům byla celá databáze dovedena až do roku 2012 a může tak sloužit dalším badatelům v této oblasti. Mezi členy realizačního týmu patří Mgr. Alice Ondrejková Ph.D., Bc. Miriam Hasíková, Bc. Veronika Kupská.

http://www.olomouckybalet.cz