Aktuality

30. 3. 2021

Vážení studenti, již se můžete zapisovat k obhajobám závěrečných prací a státním závěrečným zkouškám (muzikologie i uměnovědná studia), které se uskuteční 24. 5. 2021 (obhajoby) a 7., 8. 6. 2021 (SZZk). Mezní termín...

26. 2. 2021

Právě dnes v den výročí 251 let od narození česko-francouzského hudebního skladatele a teoretika Antonína Rejchy, spouštíme aktuální virtuální výstavu „Antonín Rejcha znovunalezený“ https://rejcha.knihovny.cz/, kterou připravila...

24. 2. 2021

Vážení studenti, katedra muzikologie v tomto akademickém roce akceptuje srpnový/zářijový termín státní zkoušky a obhajob jako 1. řádný termín a akceptuje až 2. termín odevzdání a evidence BP a DP (19. 8. 2021). Nadále je umožněno...

11. 1. 2021

Milí studenti, rozhodněte se, zda si zapíšete v LS 2020/21 odbornou exkurzi do Prahy, která je plánována na 13.–15. května 2021. Program: návštěva Českého muzea hudby, Muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, Institutu...

11. 1. 2021

Vážení studenti, v přilohách naleznete pokyny k výběrovému řízení na volná místa v rámci programu Erasmus+ spolu s přihláškou. Výběrové řízení se bude konat na Katedře muzikologie FF UP v Olomouci dne 16. 2. 2021 v 11.30 hod. S...

11. 1. 2021

Vážení studenti, přihlašovací údaje do aplikace ZOOM na další zkouškové termíny a detaily ohledně písemné zkoušky naleznete v pdf souboru na mém úložišti na doméně ulozto.cz, k níž máte po zadání hesla přístup. Václav Kramář ...

16. 12. 2020

Orientujete se v soudobé klasické hudbě? Chtěl/a byste jí propagovat v zahraničí? Institut umění – Divadelní ústav vypisuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER SEKCE KLASICKÉ HUDBY v rámci projektu SoundCzech. Více...

26. 10. 2020

Národní divadlo vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archivář/ka do hudebního archivu. Více informací v přiloženém souboru.

23. 9. 2020

Vážení studenti, na sekretariátu byly nalezeny klíče. Prosíme tedy majitele, který svazek postrádá, aby si je vyzvednul v kanceláři č. 247. 

6. 8. 2020

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádá dne 29. října 2020 odbornou konferenci pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů....