Důležité poznámky k rozvrhu hodin ZS 2020/2021

Pondělí 7. září 2020, 11:00

Rozvrh naleznete na https://muzikologie.upol.cz/studentum-kmu/harmonogram-a-rozvrh/ 


Poznámky: Předměty uvedené v rozvrhu v pátek: a) jejich výuka bude probíhat v jiné dny po individuální domluvě s vyučujícími, b) jejich výuka má blokový charakter specifikovaný v poznámce (viz níže).


[1] TERMÍNY VÝUKY:

doc. Lenka Křupková: 22.9., 6.10., 20.11., 3.11., 1.12:, 15.12:

dr. Marian Šidlo Friedl: 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.

 

[2] Předmět proběhne blokově první týden semestru 21. – 23. září 2020, a to prostřednictvím účasti na konferenci (Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele, Katedra muzikologie FF UP).

[3] Předmět proběhne blokově v následujících časech a termínech: 2. října, 6. listopadu, 11. prosince 2020; vždy po osmi hodinách (8x 45 min.), začátek v 9:00 (12:00-13:00 přestávka na oběd).

[4] Předmět proběhne blokově první týden semestru 21. – 23. září 2020, a to prostřednictvím účasti na konferenci (Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele, Katedra muzikologie FF UP).

[5] Předmět proběhne blokově první týden semestru 21. – 23. září 2020, a to prostřednictvím účasti na konferenci (Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele, Katedra muzikologie FF UP).

Zpět